Logotype för Storfors kommun

Byggstart, börja bygga eller riva

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. Om du ändå börjar bygga utan startbesked kan du få betala böter, så kallad byggsanktionsavgift.

Du kan aldrig få ett startbesked om du inte har skickat in en bygglovsansökan. Efter att du har fått besked och beslut om bygglov, är det viktigt att du väntar in ditt startbesked. Att bygga något utan vare sig bygglov eller startbesked blir kostsamt.

Dyrt att bygga före startbesked

Det kan bli väldigt dyrt om du startar ditt bygge innan du har fått ditt startbesked. Byggsanktionsavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp.

Börja bygga inom två år

Har du fått bygglov och startbesked måste du också börja bygga inom två år från beslutet och avsluta bygget inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Det startar med bygglovansökan

Alla som vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden ska skicka in en ansökan. Din byggprocess består dock att fler moment än att lämna i en bygglovsansökan. Vi rekommenderar att du läser om alla moment för att få förståelse för helheten kring din byggprocess.

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Senast publicerad av Kristina Elmström