Logotype för Storfors kommun

Var och vad får jag bygga

Att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden kräver bygglov. Andra typer av lov är rivningslov och marklov. För andra åtgärder behövs en anmälan.

Var du får bygga finns utskrivet i det som kallas detaljplaner. Planerna beskriver bland annat:

 • vad du får bygga på ett område
 • placering av byggnad på tomten
 • hur stora byggnaderna får vara
 • ibland också hur de ska se ut

Kontakta Servicecenter om du behöver hjälp med att hitta detaljplaner och arkivhandlingar i Karlskoga kommun.

Bygglov behövs när du vill:

 • Bygga nytt (hus, villa, sommarstuga, fritidshus, garage, förråd, anläggning, industrilokal m.m.)
 • Bygga större eller bygga om (gäller såväl i höjd som i plan)
 • Riva en byggnad inom detaljplanerat område (rivningslov)
 • Förändra fasaden eller göra utvändig ändringar av en byggnad (byta färg eller byta material)
 • Ändra användningen av en byggnad helt eller delvis (till exempel från bostad till kontor)
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar, inom detaljplanerat område
 • Marklov för schaktning eller fyllning
 • Bygga plank
 • Bygga mur eller stödmur

Anmälan:

 • Ändring av konstruktion eller planlösning inomhus
 • Vissa installationer, så som hiss, eldstad/braskamin, ventilation, vatten, avlopp
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
 • Ej lovpliktiga vindkraftverk
 • Ändring av konstruktion, planlösning eller installationer som ger upphov till farligt rivningsmaterial
 • Rivning av en huvudbyggnad utanför ett område med detaljplan

Vilken typ av lov som krävs beror på om fastigheten (huset, tomten, marken) ligger inom tätbebyggt område eller på landsbygden samt om den omfattas av en detaljplan. Om fastigheten ligger i ett nytt bostadsområde eller industriområde som saknar en färdig detaljplan kan du söka förhandsbesked före du söker bygglov.

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Kristina Elmström