Logotype för Storfors kommun

Skolhälsovård

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats, EMI, erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Denna är frivillig och är en fortsättning på BVC som erbjuds till yngre barn.

Den medicinska insatsen, EMI, är kostnadsfri och frivillig, syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och hälsokontroll under sin tid i skolan.

Skolsköterskan kan också ha en stödjande funktion för eleverna och ge råd runt frågor som kost, motion och sömn. Relationsfrågor och skolsituationen för eleven är också ämnen man kan diskutera med skolsköterskan.

Har eleven funderingar kring tobak, alkohol och sexualitet kan man också prata med sin skolsköterska kring det.

Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolsköterskans uppdrag

  • Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande.
  • Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår.
  • All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.
  • Utföra enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning till elever och vårdnadshavare.
  • Om du tidigare tackat nej till vaccin eller ej har tagit vaccin av annan anledning är du välkommen till skolsköterskan då du har rätt till vaccinering inom barnhälsovårdsprogrammet upp till 18 års ålder.

Vaccinationer

Vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, erbjuds i åk 2, åk 5 och åk 8. Vid avvikande vaccinationsstatus görs enskilda bedömningar.

Inför varje erbjudande om vaccination går ett intyg hem till vårdnadshavarna där båda vårdnadshavarna måste underteckna innan vaccination kan ske. Alla vaccinationer rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister.

Hälsobesök

Hälsobesök med samtliga elever hålls i förskoleklass (tillsammans med vårdnadshavare), åk 2, åk 4 och åk 7. Då får vårdnadshavarna innan hem en enkät som skall fyllas i och återsändas till skolsköterskan, eleverna får fylla i en egen hälsoenkät på skolan.

Skolläkarens uppdrag

  • Skolläkaren följer elevens hälsoutveckling via skolsköterskan och läkarens arbete är främst inriktat på elevernas hälsa och utveckling. Skolrelaterade hälsoproblem samt problem med hög skolfrånvaro kan lyftas hos skolläkaren.
  • Tid till skolläkare bokas av skolsköterskan.

Skolpsykologens uppdrag

Skolpsykologen arbetar konsultativt med utredningar och på uppdrag av rektorer och elevhälsa.

Kontaktuppgifter:

Skolsköterska: Anneli Malmborg

anneli.malmborg@storfors.se

Telefon: 0550-65220 eller 070-6738520

Skolläkare: Lars-Owe Wilson

Skolpsykolog: Jenni Lindh


Kontakt

Skolhälsovårdsmottagningen

Skolsköterska

Anneli Malmborg
anneli.malmborg@storfors.se
0550-652 20, 070-673 85 20

Besökstider Vargbroskolan:
Mån-fre 8:00-16:30

Besökstider Bjurtjärns skola:
Torsdagar 8:00-10:30
eller vid behov

Besökstider Kroppaskolan:
Tisdagar 8:00-10:30

 


Länkar


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre