Skolhälsovård

Medicinska delen av elevhälsan

Tillsammans med övriga yrkeskategorier i elevhälsan arbetar vi med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Vid behov kan vi remittera vidare för utredning av fysisk och psykisk ohälsa.

För dig som förälder finns möjligheten att ta hjälp av skolsköterskan för att informera i klassen/berörd personal om ditt barn har något specifikt hälsobekymmer.

Hälsobesök

Vi erbjuder fortlöpande hälsosamtal och hälsobesök till alla elever, från förskoleklass upp till gymnasiet, utifrån ett nationellt basprogram. Vi träffar alla elever i förskoleklass samt i årskurs 2, 4, 7 och åk 1 på gymnasiet.

Om behov finns görs riktade insatser även i de andra årskurserna.

Vaccination

Vi fortsätter med det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC, vilket innebär att vi erbjuder vaccination enligt följande:

Åk 2 – mässling, påssjuka, röda hund (MPR)

Åk 5 – humant papillomvirus, (HPV) endast flickor

Åk 8- difteri, stelkramp, kikhosta (DTP) (införs tidigast läsår 2016/2017)

Vid avvikande vaccinationsstatus görs enskilda bedömningar.

Information ges till både elev och vårdnadshavare före varje vaccination och samtycke krävs från båda vårdnadshavarna.

Alla vaccination rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister.

Med tanke på våra allergiska elever vill vi påminna om följande:

  • Inga djur i skolan!
  • Om du har djur, ta inte upp dem i famnen innan du går till skolan!
  • Duscha, tvätta håret och byt kläder om du varit i kontakt med hästar. Inga ridkläder i skolan!
  • Inga starka dofter i skolan som t.ex. deodoranter, krämer, hårspray och parfym.
  • Ta aldrig med dig nötter eller jordnötter till skolan!

Specialkost

Elev som har behov av annan kost än den som normalt serveras i skolan, exempelvis på grund av allergi, sjukdom eller religionsskäl ansöker om detta här>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löss

För att minska risken för lusepidemi är det önskvärt att alla föräldrar luskammar sina barn varje vecka i samband med terminsstart.

Om du hittar löss:

  • Behandla med schampo som finns att köpa på apoteket
  • Informera personer som varit i ditt barns närhet samt pedagogerna i skolan om att ditt barn har löss.

.

Du som har frågor kring Ditt barns hälsa - tag gärna kontakt med oss.

Vi har tystnadsplikt!

Skolhälsovårdsmottagningen i Storfors finns på Vargbroskolan samt vissa tider vid Bjurtjärns skola

Din skolsköterska heter:

Pernilla Günther

Telefon:

0550-652 20

070-673 85 20

Mail:

pernilla.gunther@storfors.se

Måndag-torsdag

7:30-16:00

på Vargbroskolan

torsdagar

8:00-10:30

eller vid behov

på Bjurtjärns skola

Din skolläkare heter:

Lars-Owe Wilsson

4 timmar/mån

på Vargbroskolan

Tid bokas hos skolsköterskan!


Kontakt

Skolhälsovårdsmottagningen

Skolsköterska

Pernilla Günther
pernilla.gunther@storfors.se
0550-652 20, 070-673 85 20

Besökstider Vargbroskolan:
Mån-tor 7:30-16:00

Besökstider Bjurtjärns skola:
Torsdagar 8:00-10:30
eller vid behov

 


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-09-17