Logotype för Storfors kommun

Barnhälsoteam

Barnhälsoteamet är ett samarbete mellan kommunen och Barnavårdscentralen (Bvc). Samarbetet gäller barn i förskolan (1-5 år).

Barnhälsoteamet är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och Bvc i Storfors. Det är riktat mot barn inom förskolan.

Vad är barnhälsoteamet till för?

Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd till dig som pedagog i förskolan i ett samarbete kring barnet. Det sker med vårdnadshavarnas tillåtelse och i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolepersonal har även möjlighet att få rådgivning i enskilt ärende där barnet kan vara anonymt. Fokus ligger på barnets behov och pedagogernas arbetssätt kring barnet.

Genom gemensamma och tidiga insatser vill vi främja:

  • goda villkor och lärmiljöer för barnet i förskoleverksamheten.
  • att tidigt se barn som behöver stöd.
  • att förskolans personal får stöd och vägledning och att du som vårdnadshavare får råd och stöd.

Vilka ingår i barnhälsoteamet?

I barnhälsoteamet ingår BVC-sjuksköterska, socialsekreterare och specialpedagog samt förskolechef/rektor

Kontakt

Rektor förskolor i centralorten
Maria Smeds
0550-652 13

Bitr. rektor i centralorten
Lena Duvander
0550-652 66

Rektor förskolor i Bjurtjärn
Erik Rådberg
0550-652 37

Länkar

När ditt barn blir sjukt Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.. Information till föräldrar med barn i förskola.

Senast publicerad av Erik Rådberg