Logotype för Storfors kommun

Taxor för felparkering

Från den 1 augusti 2017 gäller följande felparkeringstaxor i Storfors kommun.

Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera enligt lokala trafikföreskrifter 500 kr

Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade 1000 kr

Stannande eller parkering på busshållplats 300 kr

Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning (3 kap. 53 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering inom 10 m före övergångställe (3 kap. 52 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering mot färdriktningen eller tvärs längsriktningen (3 kap. 52 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering på gång-eller cykel vägbana (3 kap. 48 § Trafikförordningen) 500 kr

Parkering på plats med förbud att parkera fordon enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr

Stannande eller parkering i terräng (3 kap. 48 § Trafikförordningen) 500 kr

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre