Logotype för Storfors kommun

Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 0550-651 25.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 0550-651 25.

Störningar i dricksvattenförsörjningen längs Djupadalsgatan 11/4

En akut vattenläcka har drabbat en sträcka av Djupadalsgatan. Under arbetet måste kommunens personal stänga av vattnet för vissa boende.

På grund av vattenläckan är också Djupadalsgatan avstängd från korsningen Smedbygatan till korsningen Notbindarvägen under torsdagen 11 april. Boende från Djupadalsgatan 19 till Djupadalsgatan 52 kommer att få vattnet avstängt medan arbetet pågår. En vattentank kommer att ställas ut i korsningen Smedbygatan-Djupadalsgatan. Arbetet beräknas pågå under dagen.

Kontakt

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter
0550-651 25

Länkar

Stiftelsen Björkåsen
Länk till annan webbplats.
Fastighetsjour för Stiftelsen Björkåsens fastigheter
0550-651 30

Senast publicerad av Eva Wiklund