Logotype för Storfors kommun

Enskilda vägar

Regler för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar inom Storfors kommun.

Tillämpning av bidragsregler:

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar inom Storfors kommun utgår till vägföretag som betjänat permanentbebyggelse.

Bidrag utgår inte till vägar som till exempel betjänar fritidsbebyggelse, vägar som ägs av bolag, statlig eller kyrklig förvaltning av vägar, vilka till övervägande del användes för virkestransporter.

Driftsbidrag till enskilda vägar som ej får statsbidrag:

Kommunalt bidrag utgår enligt följande:

  • För vägsträcka understigande 150 meter utgår inte bidrag.
  • För vägsträcka överstigande 150 meter utgår bidrag för den delen av vägen med en fast summa kr/meter och år, under förutsättning att vägen underhålls på ett tillfredställande sätt samt hålls öppen för allmän trafik under såväl sommar- som vinterhalvåret. Vägen får stängas under tjällossning för att undvika skador.
  • Bidraget utbetalas årligen i efterskott efter ansökan i februari månad. Ansökningsblankett här i högerspalten.

Driftsbidrag till enskilda vägar som får statsbidrag:

Kommunalt bidrag utgår enligt följande:

  • Bidrag utgår med en procentsats % av Trafikverket beräknad underhållskostnad.
  • Bidraget utbetalas automatiskt årligen i efterskott efter det att Trafikverket redovisat beräknad underhållskostnad.


Senast publicerad av Kristina Elmström