Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjningen Storfors kommun utförs av kommunens personal

Prioritering enligt följande;

  1. Gång- och cykelvägar till och från skolområdet prioriteras med tanke på barnens säkerhet.
  2. Övriga gång- och cykelvägar
  3. Vägar till och från arbetsplatser
  4. Centrum
  5. Övriga vägar

Snöplogning sker vid följande snömängder:

  1. Huvudvägnätet vid 6 centimeter
  2. Medelstora gator vid 6 centimeter
  3. Lokalgator vid 8 centimeter
  4. Gång- och cykelbanor vid 3-4 centimeter
  5. Fastigheter vid 6 centimeter

Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen sker ingen snöplogning, inte heller om fordon är parkerade på olämpligt sätt.

Sandning påbörjas först efter avslutad plogning, eftersom samma enheter både plogar och sandar.

Så går snöröjningen till:
Att snörörja och sanda hela Storfors samhälle tar mellan 8 och 10 timmar. Till snöröjningen har kommunen en arbetsstyrka på sex personer som hanterar följande fordon:
* En större hjullastare med plog och sandspridare.
* En något mindre hjullastare med plog
* En lastbil med plog och sandspridare
* Tre mindre traktorer med plogar och sandspridare som röjer vid fastigheter samt gång- och cykelbanor.

Kommunen har ingen egen vägskrapa, men när vädret blir tillräckligt milt så att man kan skrapa vägarna rena så kan vi hyra in en vägskrapa.

För att få bort vatten från gång och cykelbanor jobbar vi manuellt med att leda ut vattnet på vägarna så att det kan rinna bort via brunnar.
Vid behov jobbar vi också manuellt med att frilägga vägbrunnarna. Först lokaliseras de med en metallsökare för att sedan skottas fram och – om det behövs – ångas upp.

Storfors kommun håller en lägre standard vad gäller snö och halka på kvällar, nätter och helger när trafikintensiteten är betydligt lägre. Därigenom kan resurserna läggas så att vi uppnår en bättre standard vid ”rusningstrafik”, framförallt på morgonen och eftermiddagen.

Hämta sand för egen grusning

Allmänheten kan gratis hämta sandningssand utanför grinden vid kommunförrådet på Kvarnvägen.

Man kan också hämta sand i en sandlåda vid IOGT/NTO Fritidsgården i Kyrksten.

Snöröjning av riksvägar och länsvägar ansvarar Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för

Städning av gator

Under våren sker sopning av gator och vägar inom centralorterna.

 

Kontakt

Tf enhetschef

Jukka Mäenpää
0550-651 63


Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-04-01