Bredband och IT

Du som bor på landsbygden kommer inom den närmaste tiden att märka av den kommande satsningen på fiber och bredband som sker i kommunen. Här kan du läsa mer om fiber och bredband.

IP-Only arbetar just nu med utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun. Planen är att IP-Only ska bygga ut fibernätet på framförallt på landsbygden där kommunen har dålig täckning idag. För närvarande pågår arbetet i området Storfors Sydost och det planeras bli klart nu under 2020. Övriga landsbygdsområden, i Storfors Väst, planeras att bli klara under år 2021.

Se mer Information på IP-Onlys hemsida om fiberprojektet i östra Värmland länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information om vad händer med fiberutbyggnaden på landsbygden>>

Mer Bredbandsinformation

På Post och Telestyrelsen (PTS) hemsidor kan du hitta mer information. Bland annat om nyttan med att skaffa bredband: 

https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/nyttan-med-bredband/länk till annan webbplats
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/informationsmaterial/pts_bredbandsnytta_4.pdflänk till annan webbplats

Här kan du också hitta mer information om du saknar bredband idag:
https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/jag-har-inte-bredbandlänk till annan webbplats

Information om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät. På den här sidan kan du ta del av frågor och svar kring utvecklingen av 5G nätet. Det är Post och Telestyrelsen (PTS) som har publicerat ”Frågor och svar om 5G. https://pts.se/5glänk till annan webbplats

Nerläggning av kopparnätet

Telia har aviserat att man nu tar nästa steg för att gå över till framtidens nät vilket innebär att det gamla kopparnätet med tiden kommer att läggas ner.

Följande telestationer stängs ner 2020-05-31: Kväggestorp och Sandsjötorp, 41 kunder berörs

Följande telestationer stängs ner 2021-05-31: Alkvettern och Bjurtjärn, 58 kunder berörs.

Telia moderniserar nätet i vår kommun

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill Telia underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.selänk till annan webbplats

Telia kommer att ha särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Telias lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte fungerar. Vid behov erbjuds dessutom en yttre antenn samt installationshjälp. På www.telia.se/framtidensnatlänk till annan webbplats finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor hänvisas till Telias särskilda kundtjänster: Konsument: 020-34 12 40 Företag: 020-30 50 50

I det fall ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på: https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/länk till annan webbplats

Eventuella frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com

Grävning för stamfibern i närheten av Bjurbäcken

Kontakt

Bredbandsamordnare
för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Jan Svärd

mail till Jan Svärd

Tel 0590- 612 39 måndag - torsdag

Bredbandssamordnare Jan Svärd står vid en rulle med slang för att dra fiber genom.

Bredbandssamordnare Jan Svärd.

Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-09-21