Bredband och IT

Här hittar du information om bredband i Storfors kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring t.ex. fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu börjar arbetet med att uppnå denna målsättning i Storfors kommun.

Här hittar du vanliga frågor och svar om fiberPDF.

Frågor och svar om 5Glänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i NyTeknik.

2018-09-26 Vad händer med IP-Onlys fiberutbyggnad?

Se information på IP-Only Värmlandslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

2018-03-20 IP-Only

Just nu håller IP-Only på att se över arbetssätt och organisation för att kunna genomföra utbyggnaden på effektivt sätt med hög kvalitet, se information från IP-Onlylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om tidplaner mm kommer under våren.

2018-03-08 Nerläggning av kopparnätet

Telia kommer att lägga ner telestationen i Snårbotten 2019-04-01. 10 abonnenter berörs. Telia kommer att kontakta berörda kunder.

2017-12-07 Stamfibern genom Storfors kommun

Bygget av stamfibern från Kristinehamn via Bjurtjärn har nu kommit till Bjurbäcken. Den kommer gå vidare genom Filipstads kommun till Dalarna.

2017-11-23 Fiberutbyggnad på landsbygden

Det blev nyligen klart att ytterligare 4,8 miljoner ur Landsbygdsprogrammet beviljats för fiberutbyggnad på landsbygden i Storfors kommun. Detta tillsammans med investeringar av IP-Only gör det nu möjligt att bygga ut hela kommunen. Fiberutbyggnaden beräknas pågå de närmaste två åren.

2017-11-01 Konsumentrådgivning

Nu finns Telekområdgivarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en opartisk och kostnadsfri tjänst för konsumenter om abonnemang för TV, telefon och bredband.

2017-06-13 Fiber till alla

Nu erbjuder IP-Only en fiberanslutning till boende i hela västra halvan av kommunen samt området kring Stockviken. Informationsmöten hölls under vecka 22. Detta innebär att alla kommunens invånare nu har fått möjligheten att ansluta sig till fiber.

2016-12-19 Regeringens bredbandsstrategi

Alla ska ha tillgång till bredband i regeringens nya bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I fiberområde Storfors Sydost förlängs försäljningen till 2017-01-31. Beslut om projektstart har fattats, så det blir alltså av! För områden i västra delen av kommunen (Lundsberg, Lungsund, Kungsskogen, Bjurbäcken) kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Detsamma gäller även för Stockviken. Ytterligare bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i de aktuella fiberområdet. I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät (helt nytt nät) kommer även företag att kunna ansluta sig.

Text

Grävning för stamfibern i närheten av Bjurbäcken

Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn

Jan Svärd

0590- 612 39

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-02-13