Bredband och IT

Här hittar du information om bredband i Storfors kommun.

På Post och Telestyrelsen (PTS) hemsidor kan du också hitta mer information. Bland annat om nyttan med att skaffa bredband:
https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/nyttan-med-bredband/länk till annan webbplats
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/informationsmaterial/pts_bredbandsnytta_4.pdflänk till annan webbplats

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu börjar arbetet med att uppnå denna målsättning i Storfors kommun.


Vad händer med IP-Onlys fiberutbyggnad?

Se Information På IP-Onlys hemsida om Storforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nerläggning av kopparnätet

Telia har aviserat att man nu tar nästa steg för att gå över till framtidens nät vilket innebär att det gamla kopparnätet med tiden kommer att läggas ner.

Följande telestationer stängs ner 2020-05-31: Kväggestorp och Sandsjötorp, 41 kunder berörs

Telia moderniserar nätet i vår kommun

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill Telia underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.selänk till annan webbplats

Telia kommer att ha särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Telias lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte fungerar. Vid behov erbjuds dessutom en yttre antenn samt installationshjälp. På www.telia.se/framtidensnatlänk till annan webbplats finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor hänvisas till Telias särskilda kundtjänster: Konsument: 020-34 12 40 Företag: 020-30 50 50

I det fall ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på: https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/länk till annan webbplats

Eventuella frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com

Grävning för stamfibern i närheten av Bjurbäcken

Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn

Jan Svärd

0590- 612 39

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-12-19