Tobak

Anmäl försäljning av tobaksvaror

Om du vill sälja tobak ska du göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret. Du behöver alltid göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

Villkor för försäljning

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
  • Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår. Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter ska ha en hälsovarning. Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med en allmän varning, rökavvänjningsinformation och en varningstext. Förpackningar till örtprodukter för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska ha en hälsovarning.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
  • I offentliga lokaler och serveringsställen, såsom caféer och restauranger, råder rökförbud förutom i särskilda rökrum. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du planerar att inrätta ett rökrum.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak. När du anmäler försäljning av tobaksvaror ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll. Om du vill skicka dokumentet med post är adressen: Karlskoga kommun, Bygg- och miljökontoret, 691 83 Karlskoga.

Kommunen kontrollerar att försäljare av tobak följer de regler som finns. Tillsynsavgiften är 2000 kr per år.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00
(röststyrd växel)kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Länkar


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga 2019-02-27