Nyhetsbrev

God fortsättning på 2018!

Det känns alltid lite speciellt när man passerar ett årsskifte. Hur blev 2017? Nådde vi våra mål i våra företag? Vilka förväntningar och nya mål önskar vi oss av det nya året?

När jag konstaterar vad vi har åstadkommit för att ge bra service till våra företag i kommunen så har det hänt en hel del under året!

• Storfors blev Årets klättrare i näringslivsrankingen genom Svensk Näringsliv.

• Näringslivsträff i höst med tema riskkapital och styrelsearbete samt revidering av vår handlingsplan för fortsatt arbete mot ett ännu bättre näringslivsklimat i kommunen under 2018. Handlingsplanen fastställs årligen av kommunfullmäktige vilket är nytt från 2017.

• Vårt företagsråd har träffats fyra gånger under året.

• Nytt samarbete med IUC/Stål och Verkstad med möjlighet för ditt företag att genomföra digitaliseringsprojekt. I slutet av året har åtta företag fått godkänt att genomföra projekt med stöd upp till 80 000 kronor per företag. Fler företag kan utnyttja denna möjlighet, hör gärna av er till mig.

• Vi har under året startat klubb 300 (klubb 300 är elva Storforsföretag med sammanlagt cirka 300 anställda). Syftet är att samarbeta om exempelvis inköp, personal och bemanning.

• Vi har arrangerat affärsluncher i stort sett varje månad under 2017.

• För att hitta rätt kompetens till våra företag och skapa sysselsättning för våra nysvenskar har vi genomfört ett projekt under året med stöd från Tillväxtverket. Projektet har skapat bra förutsättningar för flera organisationer och företag i vår region.

• Vi har försett er med fyra nyhetsbrev under året.

• Cirka 20 nya företag har startats under året och i samarbete med NyföretagarCentrum har vi utsett årets nyföretagare som under 2017 blev Gymfabriken.

Slutligen kan jag konstatera att det viktigaste är att våra Storforsföretag går bra vilket medför att flera av er anställer personal. Under det kommande året fortsätter vi med olika aktiviteter, affärsluncher varje månad, företagsbesök, digitaliseringsprojektet mm. Jag vill gärna att ni kommer med synpunkter om aktiviteter så att vi erbjuder tjänster och information som ni har behov av i era företag

Lycka till under 2018!

Börje Andersson, Näringslivsutvecklare

 

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Kristina "Kicki" Karlsson
0550-651 21
kristina.karlsson@storfors.se

 

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-06-01