Logotype för Storfors kommun

Försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret. Du behöver alltid göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd för starkare drycker behöver du inte anmäla folkölsförsäljning. Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent.

När du anmäler försäljning av folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll. Använd gärna mallen som finns under Dokument till höger.

Läs mer om reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälningsblankett hittar du under "Anmälan folköl" i menyn till höger. Du kan också kontakta Servicecenter för att göra anmälan via en blankett.

Villkor för tillstånd

  • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
  • Du ska ha en noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns.
  • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl.

I länken till höger hänvisas du vidare till Folkhälsomyndigheten där det finns en mall för egenkontrollprogram, på flera olika språk.

Avgifter

I samband med anmälan av försäljning tas en anmälningsavgift ut.

Kommunen kontrollerar att försäljare av folköl följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Information

Här finns mer information.

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga