Logotype för Storfors kommun

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsvattennätet.

En enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det renas i en godkänd anläggning.

Utformning

De flesta enskilda avlopp är uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används normalt en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen utgörs vanligtvis av någon form av infiltration eller markbädd. Skulle man använda sig av ett minireningsverk sker sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning i ett och samma verk. Vad som passar bäst för just dig beror på de lokala förutsättningarna och dina krav på komfort och ekonomi. Bra information om enskilda avlopp finns att läsa på Avloppsguiden.

Kolla ditt avlopp

Med hjälp av checklistan Grönt, gult, rött avlopp Pdf, 420 kB, öppnas i nytt fönster. kan du själv kontrollera om din fastighets avlopp fungerar bra eller om du behöver förbättra eller bygga om avloppet på något sätt.

Ansök om tillstånd

Det är du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos myndighetsnämnden och ta fram informationen som exempelvis ritningar. Hur ärendets gång ser ut i en "vanlig" ansökan om enskilt avlopp finns att läsa i länken till höger, men det kan givetvis se lite olika ut. Faktorer som kan spela roll vid en ansökan är lokala förutsättningar, om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om din nuvarande anläggning måste förbättras. Det är du som måste välja teknik och behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller entreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

Känsliga områden

I vissa områden i Storfors kan det vara aktuellt med extra rening av fosfor. Det sker då oftast med en sk. fosforfälla. Fastigheter som kan vara aktuella för det är t.ex. inom vattenskyddsområden samt för fastigheter med utsläpp av vatten som rinner direkt till sjöar eller till övergödda vattendrag och sjöar. Vid varje ansökan om att få inrätta ett enskilt avlopp görs alltid en individuell bedömning om det är nödvändigt för den aktuella fastigheten.​

Akuta problem med enskilt avlopp

Får du problem med ditt enskilda avlopp, som tex stopp i ledningar och rör eller liknande kan du kontakta Karlskoga Energi & Miljö för att köpa extra slamtömning​. Det kan också vara bra att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning.

Kontakt

Inspektörer inom miljö, hälsa och livsmedel når du via Karlskogas Servicecenter tel:
0586-610 00
måndag-fredag 7:30-17

Eller på e-post miljokontoret@karlskoga.se


Senast publicerad av Kristina Elmström