Avgifter

VA-TAXA RÖRLIGA AVGIFTER 2018

Storfors kommun höjer taxan enligt KPI (Konsumentprisindex) på den rörliga delen.

Nytt pris för vatten och avlopp blir nu 29,28kr/kubikmeter

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-07