Logotype för Storfors kommun

Avgifter

VA-TAXA RÖRLIGA AVGIFTER 2020 exklusive moms

Storfors kommun höjer taxan enligt KPI (Konsumentprisindex) på den rörliga delen.

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Nytt pris för vatten och avlopp blir nu 29,94 kr/kubikmeter

Den fasta avgiften per år är 2466.40 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet är 834.40 kr


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre