Logotype för Storfors kommun

Avgifter

VA-TAXA RÖRLIGA AVGIFTER 2023 inklusive moms

Storfors kommun höjer taxan enligt KPI (Konsumentprisindex) på den rörliga delen.

Nytt pris för vatten och avlopp blir nu 45,01 kr/kubikmeter inklusive moms
(36,01 kr exkl moms)

Den fasta avgiften per år är 2466.40 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet är 834.40 kr

Senaste revideringen (före 2023) gjordes 2019 med höjning av fasta och rörliga brukningsavgifter, därefter har en indexjustering av den rörliga brukningsavgiften skett 2023.

Övriga avgifter i taxan har inte justerats sedan 2017.

VA-taxan ses nu över under 2024.

Senast publicerad av Eva Wiklund