Logotype för Storfors kommun

Avgifter

VA-TAXA RÖRLIGA AVGIFTER 2023 inklusive moms

Storfors kommun höjer taxan enligt KPI (Konsumentprisindex) på den rörliga delen.

Nytt pris för vatten och avlopp blir nu 45,01 kr/kubikmeter inklusive moms
(36,01 kr exkl moms)

Den fasta avgiften per år är 2466.40 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet är 834.40 kr


Senast publicerad av Eva Wiklund