Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Miljökontoret har tillsyn på det kommunala vattennätet och övriga dricksvattenanläggningar med en produktion till mer än 50 personer eller mer än 10 m³ förbrukning per dygn. Dessa omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter. Övriga anläggningar omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter.

Egen brunn

Hushåll som tar vatten från egen brunn ansvarar själva för att kvaliteten på vattnet är bra. Om du misstänker att ditt vatten är av dålig kvalitet kan du vända dig till ett ackrediterat analysföretag för provtagning.

Läs mer på Livsmedelsverkets informationssida om dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från enskilda brunnar.

Ta eget vattenprov

Provflaskor finns att beställa hos ett analysföretag. Följ noga laboratoriets provtagningsanvisningar för att få ett så sant resultat av vattenkvaliteten som möjligt.

Hos Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du ackrediterade företag som gör dricksvattenanalyser.

Frågor

Har du frågor rörande dricksvatten från enskild brunn kan du vända dig till miljökontoret för ytterligare information. Är du ansluten till det kommunala vattennätet kontaktar du Miljökontoret eller VA-verket i Storfors.

Kontakt

VA-verken
Jukka Mäenpää
0550-651 63

Miljökontoret i Karlskoga
0586-619 20

Va-jouren kväll/helg
070-491 42 98


Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-08-13