Logotype för Storfors kommun

Solel

De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu ser vi en situation med goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför lanserat Solelportalen en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller.

Solelportalen Länk till annan webbplats. finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

Senast publicerad av Anna Eriksson