Logotype för Storfors kommun

Minska din elförbrukning - du också

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Genom att vi ALLA sparar el kan Sveriges totala förbrukning sjunka. När förbrukningen sjunker så sjunker även priset per kilowatt - vilket ger lägre kostnader för alla.

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Det här kan du göra

  • Använd el vid rätt tid på dygnet (mitt på dagen, nätter och helger)
  • Sänk värmen inomhus. I grad motsvarar fem procent av förbrukningen.
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av apparater och släck lamporna
  • Använd LED-lampor
  • Behåll värmen i ditt hus. Se över tätningslister i fönster och dörrar.
  • Undvik det som drar mycket el, exempelvis bastu, torktumlare, el-golvvärme

Läs mer på energimyndighetens sida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diagram

Hur mycket kan vi spara?

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Två procent av den totala elanvändningen i Sverige är cirka 3 TWh (terawattimmar). Det är ungefär lika mycket som vi kan spara tillsammans genom att sänka värmen inomhus med en grad och halvera användningen av varmvatten, bara i bostadssektorn. (En grad innebär cirka 1 TWh och en halverad användning av varmvatten ger cirka 2 TWh.)

Läs mer på energimyndighetens sida här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hanan Othman
Energirådgivare
Tel 0550-651 74
hanan.othman@storfors.se

Länkar

Hus tecknade

Gå direkt till HUSGUIDEN på Energimyndighetens sida. Här finns tips och råd för dig som vill energieffektivisera.

Tecknad bild företag

Gå direkt till FÖRETAGSGUIDEN. För dig som vill energieffektivisera ditt företag.

Lampa moln

För dig som vill energieffektivisera HEMMA - här finns tips och råd.

Senast publicerad av Eva Wiklund