Logotype för Storfors kommun

Slam och latrin

Allt rötat avloppsslam som uppkommer vid reningsverket i Storfors transporteras i dagsläget till Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamn och används där för att sluttäcka deponin.

Latrin, som främst uppstår vid utedass vid fritidshus, får inte längre deponeras. Detta avfall måste därför tas om hand på ett annat sätt än tidigare. Eftersom latrin innehåller näring i koncentrerad form bör det betraktas som en resurs som ska in i kretsloppet Målet bör därför vara att all latrin antingen komposteras och tas om hand där det uppkommer eller att den hanteras på annat sätt så att näringen i den utnyttjas.

Hämtning av latrin sker av Karlskoga Energi och Miljö. För frågor som rör budning, fakturor och hämtning av latrin kontakta Karlskoga Energi och Miljös kundtjänst, telefon 0586-750 100.

Frågor som rör dispenser, bland annat eget omhändertagande av latrin, hanteras av Bygg- och Miljökontoret i Karlskoga, telefon 0586-619 20.

Läs mer här> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

       

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre