Logotype för Storfors kommun

Återvinningsstationer sköts av Karlskoga Energi och Miljö

I Storfors finns det fyra återvinningssationer där man samlar in glas, papper, plats, metall. Det är Karlskoga Energi och Miljö, KEMAB, som ansvarar för dessa stationer.

Genom den så kallade avfallsförordningen som regeringen beslutat om har hushåll och företag en skyldighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Och genom producentansvarsförordningarna har de företag som säljer en produkt en skyldighet att se till att du kan lämna dess förpackning eller tidning till återvinning.

Du sorterar ditt avfall och lämnar i kärlen på återvinningsstationen som vanligt och stationerna finns på samma platser som tidigare. Men om det behöver tömmas eller om du ser något annat som behöver åtgärdas runt stationen så kontaktar du KEMAB från och med januari 2024.

Du kan ringa oss på telefon 0586-750 100 under dagtid eller fylla i formuläret när som helst så får vi del av dina synpunkter.

Länk till formulär felanmälan återvinningsstation Länk till annan webbplats.

Återvinningssationerna i Storfors finns vid ICA, på parkeringen mellan Kommunhuset och COOP, vid Återviningscentralen och i Kyrksten.

Senast publicerad av Eva Wiklund