Logotype för Storfors kommun

Återvinningsstationer sköts av FTI AB

I Storfors finns det fyra återvinningssationer där man samlar in glas, papper, plats, metall. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för dessa stationer.

Genom den så kallade avfallsförordningen som regeringen beslutat om har hushåll och företag en skyldighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Och genom producentansvarsförordningarna har de företag som säljer en produkt en skyldighet att se till att du kan lämna dess förpackning eller tidning till återvinning.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, har som uppdrag att se till att det finns ett insamlingssystem över hela landet som tar emot och återvinner använda förpackningar och tidningar så att de kan återföras i kretsloppet och bli till nya produkter.

FTI gör det på uppdrag av de producenter som tar sitt hållbarhetsansvar. Allt som man samlar in körs till återvinnare för att processas så det kan användas till nytt material.

Återvinningssationerna i Storfors finns vid ICA, på parkeringen mellan Kommunhuset och COOP, Vid Återviningscentralen och i Kyrksten.

Här kan du kolla när de töms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din återvinningsstation svämmar över så är det FTI AB du ska kontakta.

Tel 020-088 03 11 för felanmälan

Länk till hemsidan för FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund