Logotype för Storfors kommun

Vargbroskolan ovan och under jord

För nio år sedan stod hybridventilerade och superisolerade Vargbroskolan klar. Under de första åren var intresset stort med hundratals studiebesök, men intresset finns fortfarande.

Vid två tillfällen i sommar har skolan visats för allmänheten med guidning av rektor Sven-Erik Rhén och driftchef Tommy Svärd.

-Det är en jättefin skola, väldigt lyxigt med gratis frukost och alla fina lokaler för bild, slöjd, musik och annat, tycker Annalies och Peter som är från Nederländerna men boende en stor del av året i Lungsund. Att få se de tekniska lösningarna var också mycket intressant.

Skolan som idag har 260 elever mellan 10 och 16 år och 50 anställda invigdes i januari 2008. Grundförutsättningarna var att kombinera pedagogik där gemensamma utrymmen och lokaler för estetiska ämnen placerades centralt med tekniska lösningar som gav låg energiförbrukning. Resultatet blev en skola med extrem isolering i golv, väggar och tak, hybridventilation, solfångare och solceller. Vid normal drift uppvärms skolan av människor, belysning och apparater i byggnaden. Endast ett fåtal element finns för kompletterande värme. Eleverna kan studera solenergi och vindkraft och laborera med hjälp av de solceller och vindkraftverk som finns på skolans tak.

Vid guidningarna fick besökarna följa med ner i kulverten i skolans källare för att se hur ventilationssystemet fungerar. Luften tas in genom galler i en liten åttkantig byggnad på skolgården. Kulverten har ett övertryck som regleras av fläktar. På sin väg genom den 100 meter långa kulverten värms luften upp om det är kallt ute medan den kyls ner om det är sommarvärme. Luften tas in i klassrum och övriga lokaler och flödet regleras automatiskt så att rätt temperatur råder. Inga fönster kan öppnas och i de välisolerade väggarna får det inte borras eller spikas. Belysningen i skolan är dagkompenserande vilket innebär att när det är ljust ute slocknar lamporna mer och mer.

När skolan byggdes fick man bidrag från Boverket för extra isolering och annat. Beräkningarna som gjordes var att energiförbrukningen för uppvärmning skulle vara 50-60 kWh/m2 /år men idag är förbrukningen så låg som 35 kWh/m2. I den gamla skolan var det 250 kWh/m2. Elförbrukningen har också blivit lägre än vad som projekterades.

Om intresse finns kan det bli fler studiebesök eller guidade turer inplanerade i framtiden. Det går bra att kontakta driftchef Tommy Svärd om det på 0550-651 61.

 

Guidning Vargbroskolan

Senast publicerad av Kristina Elmström