Logotype för Storfors kommun

Tummen upp från Lärarförbundet

Sven-Erik Rhen är nöjd med Storfors klättring på Lärarförbundets rankinglista.

När Lärarförbundet rankar Sveriges kommuner utifrån 13 parametrar – klättrar Storfors 60 platser från förra året och blir Värmlands tredje bästa skolkommun.

- Det känns kul att vi klättrar, men till skillnad från SKLs ranking, som vi toppade 2017, är det här ett fackförbund som tittar på andra delar än elevresultat, trygghet och trivsel, säger Sven-Erik Rhen, enhetschef för grundskolan i Storfors kommun.

Lärarförbundet tittar bland annat på resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, löner, andel barn i förskola samt olika parametrar för betyg och behörighet.

Även på Lärarförbundets lista ligger Storfors nu högt, på plats 40 av landets 290 kommuner. I Värmland rankas bara Torsby och Hammarö högre.

När det gäller betygsresultat och andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 ligger Storfors i Sveriges absoluta topp (se ranking nedan).

Ett område där kommunen tydligast gått framåt är kommunen som avtalspart, där förra årets bottenresultat berodde på att Lärarförbundet inte skickat in enkäten.

Övriga parametrar där Storfors tydligt har gått framåt är andelen elever som klarar av gymnasieutbildningen inom 3 år, andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i alla ämnen, meritmedelvärdet för årskurs 9 och lärarlönerna.

Däremot tappar Storfors placeringar i rankingen när det gäller resurser till skolan, andelen barn i förskola och friska lärare.

- Rankingen utgår från ett lärarfackligt perspektiv. Det är naturligtvis roligt att den visar hur goda resultat vi gör, samtidigt blir det lite trubbigt. Vi ligger lågt när det gäller friska lärare, men det beror ju enbart på att några haft otur att bli långtidssjukskrivna. Den vanliga sjukfrånvaron, som kan signalera att lärare mår dåligt i sin arbetsmiljö, är jättelåg hos oss, säger Sven-Erik Rhen.

Placeringar (bland Sveriges 290 kommuner) för respektive parameter:

 1. Resurser till undervisning 130
 2. Utbildade lärare 163
 3. Lärartäthet 113
 4. Friska lärare 190
 5. Lärarlöner 76
 6. Kommunen som avtalspart 15
 7. Andel barn i förskola 232
 8. Betygsresultat åk 9, genomsnittligt meritvärde 50
 9. Betygsresultat i förhållande till förutsättningarna 3
 10. Andel elever, åk 9, som är godkända i alla ämnen 12
 11. Andel elever som är godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex 2
 12. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år 58
 13. Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier 256

Hela undersökningen finns på Lärarförbundets hemsida.

Lararforbundet.se

Senast publicerad av Eva Wiklund