Logotype för Storfors kommun

Torsdag den 26 oktober är det dags för Operation Slitvarg

Eleverna i åk 9 vid Vargbroskolan genomför varje år ett studiebesök vid koncentrations-lägret Auschwitz, Polen. Besöket är en del i skolans demokratiarbete som pågår under hela högstadietiden.

Torsdag den 26 oktober utför eleverna arbeten för att täcka en del av kostnaden för studiebesöket.

Passande arbeten kan vara trädgårdsarbete eller annat enklare arbete. Den som har behov av detta och vill få hjälp kan kontakta Beatrice på skolkontoret, tel 0550-652 00. kostnaden är 70 kronor per timme och elev som betalas med swish eller kontanter efter utfört arbete.

Senast publicerad av Eva Wiklund