Logotype för Storfors kommun

Sven-Erik Rhen nominerad till Årets offentliga chef

Sven-Erik Rhen, enhetschef för skolorna i Storfors och rektor för Vargbroskolan, är nominerad till prestigefyllda utmärkelsen Årets offentliga chef.

- Det känns ju otroligt hedersamt att få bli nominerad till ett sånt här pris, säger han.

Det är tidningen Offentliga Affärer som instiftat priset tillsammans med flera samarbetspartners. Tidningens ansvarige utgivare, Urban Nilsson, menar att priset är ett av de viktigaste chefspriserna i Sverige.

- Det offentliga ledarskapet är otroligt viktigt för hela samhället. Det är de här ledarna som ska driva välfärdssamhället framåt och som ska förvalta skattepengarna så att vi skattebetalare får ut bra verksamhet. Därför vill vi lyfta det offentliga ledarskapet, säger han.

Priset kommer att delas ut under en galakväll på konferensen Offentlig Chef, som lockar mängder av deltagare från hela Sverige. Konferensen cirkulerar mellan olika platser i landet och i år hålls den i Stockholm den 12-13 mars.

57 offentliga chefer fanns med i den första urvalsomgången där en jury slutligen plockade ut de åtta personer som nu är nominerade. Av dessa är Sven-Erik Rhen den enda som jobbar i Värmland.

- Vi har fått in otroligt många bra förslag. De åtta som vi valt att nominera tillhör de främsta offentliga cheferna i Sverige, säger Urban Nilsson.

I vågskålen ligger det faktum att Sven-Erik Rhen tillsammans med sin personal levererat en så bra skola att man toppar Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) ranking av Årets bästa skolkommun för andra året i rad.

Skolinspektionens senaste enkät visar också att både elever, lärare och föräldrar ger skolan samt det pedagogiska ledarskapet skyhöga betyg (mellan 9 och 9,8 på en tiogradig skala).

- Allt bottnar i goda relationer och att man får möjlighet att ha roligt på jobbet, säger Sven-Erik.

Frågar man personalen på skolan vad de tycker om sin chef blir svaren; prestigelös, inspirerande, tillåtande, uppmuntrande och lyssnade. Kanske bör man också lägga till okonventionell och lite egensinnig.

 

Nominerade till priset Årets offentliga chef:

Katarina Andersson, kommundirektör, Falköpings kommun

Steinunn Asgeirsdottir, förvaltningschef, Patientnämnden Stockholms läns landsting

Marie Eriksson, chef för HR-avdelningen enhet externt, Domstolsverket

Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör, Kriminalvården

Charlotta Jonegård, verksamhetsområdet upphandling, service och logistik, Region Östergötland

Eva Klang-Vänerklint, förvaltningschef, Hörby kommun

Sven-Erik Rhen, rektor för Vargbroskolan samt enhetschef för Storfors skolor, Storfors kommun

Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Senast publicerad av Eva Wiklund