Logotype för Storfors kommun

Storfors utsedd till Värmlands mest barnvänliga kommun

Bild på personer framför kommunhus och barn i rörelse.

Tv; Kommunchef Johan Rosqvist, skolchef Annelie Izindre, bibliotekschef Michael Nordeman samt Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn är glada över resultatet. Th: en av de tidigare rörelsesatsningarna i Storfors skola.

När Länsförsäkringar rankar Sveriges mest barnvänliga plats att bo på landar Storfors på en 7:e plats bland landets 290 kommuner och i topp i Värmland.

Listan toppas av kommuner som Vellinge, Lidingö och Danderyd och Länsförsäkringar konstaterar att där det är bäst för barnfamiljen att bo är det i regel också dyrast. Det genomsnittliga priset för en villa på tio-i-topp-listan landar på knappt fem miljoner kronor.

Detta står dock i tydlig kontrast till Storfors där genomsnittspriset för en villa är 938 000 kronor.

- Vi konstaterade att ni avvek just när det gäller boendekostnaden. Det är ju lite av ett liftehack för en barnfamilj att flytta till en ort som Storfors och få en attraktiv, trevlig miljö till en klart lägre kostnad, säger Stefan Westerberg, som är privatekonom på Länsförsäkringar.

Han menar att försäkringsbolaget valt ut aspekter som man sedan tidigare vet är viktiga just för barnfamiljer. I analysen har Länsförsäkringar identifierat, analyserat och vägt samman 14 variabler för fritid och idrott, skola samt trygghet, som man menar avspeglar hur barnvänliga olika kommuner är.

- Vi var intresserade av att se hur det faller ut när man undersöker hur kommuner har det. Vi kan konstatera att alla som ligger i topp presterar bra på samtliga parametrar, säger han.

När det gäller fritid stack Storfors dessutom ut lite extra med en fjärdeplats i Sverige, vilket gläder kommunchef Johan Rosqvist.

- Folkhälsa är ett prioriterat område i Storfors och det är viktigt för oss att Storforsbor i alla åldrar har en bra fritid. Vi vet också att vi ligger lågt när det gäller våldsbrott, säger Johan Rosqvist, som också vill ge en eloge till alla föreningsaktiva som ger barn och unga möjlighet till allt från golf, skytte, MMA och dans till fotboll, innebandy, gymnastik, pingis och simning. Han pekar också på kommunens fyra vandringsleder, fina paddelvatten och de cykelleder som just nu byggs.

- För att vara en så pass liten kommun har vi ett relativt gott utbud, säger han, och lyfter även fram kulturutbudet där Kulturskolan, biografen och det aktiva biblioteket är viktiga delar.

När det gäller fritid och idrott har Länsförsäkringar undersökt kommunernas satsning på fritidsgårdar, idrottshallar, fotbollsplaner, grönområden, bibliotek samt antal deltagartillfällen för ungdomar i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar.

- Vi är stolta över våra låga deltagaravgifter som möjliggör för fler att delta. I Storfors kostar det 200 kronor per termin att delta i dansgrupper, spela i rockband eller lära sig ett instrument, säger kultur- och fritidschef Olle Rodéhn. Han poängterar också att alla föreningar har nolltaxa för att hyra lokaler.

- Eftersom de har lägre kostnader så kan de också hålla lägre deltagaravgifter, vilket gynnar alla barn och unga, säger han.

Angående skola och förskola har man undersökt personaltäthet, andel behöriga lärare i grundskolan och kostnad för läromedel per elev. Dessutom kostnader för studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor.

Skolchef Annelie Izindre säger att man satsar på en bra arbetsmiljö i skolan och energi för eleverna genom gratis frukost för mellan- och högstadiet samt gratis frukt för de yngre.

- Vi satsar mycket på aktiviteter på alla skolor och barnen får dessutom se fram emot att resa till Dovre och Polen på högstadiet. Det bygger goda relationer och påverkar också studieresultaten, säger Annelie Izindre.

För att mäta trygghet har Länsförsäkringar utgått från elevernas svar gällande trygghet och studiero i Skolinspektionens elevenkät samt antalet anmälda våldsbrott i kommunen.

- En bra start i livet bygger bland annat på möjligheten till en god utbildning, i en trygg miljö med ett aktivt liv vid sidan av skolan. Det ger barn bra förutsättningar att växa och utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att möta vuxenlivets utmaningar samt för att skapa sig en ekonomisk trygghet, säger Stefan Westerberg från länsförsäkringar.

Här finns hela undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA; undersökta parametrar:


Fritid och idrott

 1. Fritidsgårdar: Kommunal kostnad för fritidsgårdar i kr per invånare. SCB 2022.
 2. Idrottshallar: Antal idrottshallar i kommunen per 10 000 invånare. Kolada/SKR 2023.
 3. Fotbollsplaner: Antal fotbollsplaner i kommunen per 10 000 invånare. Infostat 2023
 4. Grönområden i tätort: Hektar grönyta per 10 000 invånare. SCB 2015.
 5. Fysisk aktivitet 7-25 år: Antal deltagartillfällen i åldern 7-25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-25 år. Kolada/SKR 2023.

Skola

 1. Bibliotek: Kommunal kostnad för bibliotek i kr per invånare. SCB 2022.
 2. Personaltäthet i förskolan: Antal barn per heltidstjänst i förskolan. Skolverket 2023.
 3. Lärartäthet i grundskola: Antal elever per lärare årskurs 1-9. Skolverket 2023.
 4. Behöriga lärare i grundskolan: Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Heltidstjänster. Samtliga huvudmän. Skolverket 2024.
 5. Behöriga lärare i gymnasiet: Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Heltidstjänster. Samtliga huvudmän. Skolverket 2024.
 6. Läromedel: Kostnad för lärverktyg, utrustning och skolbibliotek per elev. Dvs. b.a. facklitteratur, tidningar, datorer, och verktyg som används i undervisningen. Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor. Bokinköp till skolbibliotek. Skolbibliotekarie. Skolverket 2022.

Trygghet

 1. Trygghet årskurs 9: Andel elever som angivit något av alternativen stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan”. Kolada, baserat på Skolinspektionens elevenkät 2021.
 2. Studiero årskurs 9: Andel elever som angivit något av alternativen stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra som svar på påståendet Jag har studiero på lektionerna. Kolada, baserat på Skolinspektionens elevenkät 2021.
 3. Anmälda våldsbrott (inverterad): Antal anmälda våldsbrott per 100 000 inv. Avser summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov våldtäkt

Ranking tio i topp

1 Vellinge 61,8
2 Lidingö 61,5
3 Danderyd 61,3
4 Essunga 59,9
5 Lomma 59,6
6 Mölndal 59,4
7 Storfors 58,9
8 Ydre 58,5
9 Mjölby 58,4
10 Lund 58,2

Senast publicerad av Eva Wiklund