Logotype för Storfors kommun

Storfors har högst andel behöriga lärare i Sverige

Rektor Sven-Erik Rhen säger att skolans goda rykte spridit sig och att man haft relativt lätt att behålla behöriga lärare och att rekrytera nya.

Storfors har högst andel behöriga lärare i hela Sverige.

Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren.

- Det beror helt enkelt på att det goda ryktet om Storfors skola spridit sig. Vi har haft relativt lätt att rekrytera behöriga lärare och vi har också haft förmånen att få behålla våra behöriga lärare, säger rektor Sven-Erik Rhen.

I ett pressmeddelande från Lärarförbundet visar man att 73 procent av lärarna i grundskolan i Värmlands län hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i december 2018.

Av de sammanlagt 2 175 heltidstjänsterna i grundskolan i Värmlands län (motsvarande 2 596 lärare) var det 1 590 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Bland kommunerna i Värmland har Storfors störst andel behöriga lärare med 89 procent. Det placerar också Storfors i topp i Sverige.

- Vi har politiker i Storfors som prioriterat skolan och därför kan vi erbjuda goda arbetsplatser. Vi har också haft en god löneutveckling, säger Sven-Erik Rhen.

Politikerna i Storfors fortsätter att satsa på skolan. Nu senast genom att anställa en ny rektor ett helt år innan Sven-Erik Rhen planerar att gå i pension. Den blivande rektorn kommer därmed att kunna "gå bredvid" den nuvarande rektorn under ett helt läsår.

Andelen behöriga lärare för hela länet minskade jämfört med året innan med två procentenheter och Värmlands län följde utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,5 procent.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt 13 av 16 kommuner i Värmland, bland annat i Kil, Torsby och Årjäng. I Storfors går däremot andelen behöriga lärare uppåt betydligt.

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

Läs mer här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad av Kristina Elmström