Logotype för Storfors kommun

Storfors är Sveriges bästa skolkommun igen

Enhetschef Sven-Erik Rhen pratar med eleverna Fredrik Nordgren, Frida Ahlström och Jesper Jansson.

För andra året i rad är Storfors Sveriges bästa skolkommun.
Det visar den nyligen publicerade rankingen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
- Det som är extra roligt är att detta nu sker för andra året i rad och att vi under flera år legat högt, säger Sven-Erik Rhen, enhetschef för Storfors skolor.

I databasen Kolada kan enskilda skolor och kommuner jämföra sig med varandra, och det finns också ett ”sammanvägt resultat i grundskolan” där Storfors alltså toppar listan för 2018.

- Vi har studiero, engagerade lärare och föräldrar samt målmedvetna elever. Det är en stor del av förklaringen, säger Sven-Erik Rhen.

I Storfors finns tre kommunala skolor; Kroppaskolans lågstadium, Bjurtjärns skola med låg- och mellanstadium samt Vargbroskolan med mellan- och högstadium. Både Bjurtjärns skola och Vargbroskolan erbjuder gratis frukost för alla elever – något som utnyttjas flitigt. Läxhjälp efter skoltid finns flera dagar i veckan och i början av högstadiet åker hela årskurs sju på en veckolång resa till Norge för att bygga relationer inför högstadietiden.

- Jag säger som jag brukar säga. Du kan inte påverka någon som du inte har en relation med. I Storfors jobbar vi hårt för att bygga relationer, både mellan skolledning och personal, mellan personal och mellan personal och elever. Det ger oss en fin grund att stå på, säger han.

Vargbroskolan stod klar för tio år sedan och har fortfarande fräscha och välvårdade lokaler. Kanske delvis på grund av att hela skolan är skofritt område.

SKLs ranking baserar sig delvis på faktiska resultat, som exempelvis ”elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen”. Där ligger Storfors på andra plats i Sverige med 94 procent. Inom området ”elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen” ligger Storfors på första plats i Sverige med 100 %.
För att ta hänsyn till skillnader i elevsammansättning och ge en bättre grund för jämförelser mellan kommuner, kompletterar SKL de faktiska resultaten i Öppna jämförelser med modellberäknade värden. Det visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättningen på skolorna och gör det möjligt att jämföra med andra kommuner om man skulle haft liknande förutsättningar.

- Det är väldigt roligt att vi ligger högt både när det gäller de faktiska resultaten och att vi presterar långt mycket bättre än man kunde förvänta utifrån de förutsättningar vi har, säger Sven-Erik Rhen.

Frida Ahlström, Fredrik Nordgren och Jesper Jansson går i klass 8 A. De är inte förvånade över att skolan åter igen rankas som Sveriges bästa.

- Lärarna är bra och hjälpsamma. Man behöver inte känna sig dum om man inte förstår första gången de förklarar, säger Frida.

- Vi får göra en hel del resor och utflykter och andra träffar som Nobelfesten ikväll exempelvis. Det gillar jag, säger Jesper.

Alla tre tycker att de känner sin rektor, Sven-Erik Rhen, väl.

- Han är juste och bra på massor av sätt, säger Fredrik.

Rankingresultat från SKLs databas Kolada.

Senast publicerad av Eva Wiklund