Logotype för Storfors kommun

Storfors är Sveriges bästa skolkommun

Jubel när elevenkäten (som är en del av de faktorer som ligger till grund för rankingen) presenterades. De goda resultaten på Vargbroskolan, Kroppaskolan och Bjurtjärns skola har placerat Storfors kommun på platsen som bästa skolkommun i Sverige.

Storfors är Sveriges bästa skolkommun!

Det visar undersökningen Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som släpptes under tisdagen.

- Det är naturligtvis riktigt roligt, säger Sven-Erik Rhen, rektor för Vargbroskolan.

Varje år presenterar SKL en rad olika nyckeltal för skolorna i Sveriges 290 kommuner. Man tittar bland annat på hur stor andel av eleverna som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, vilket genomsnittligt meritvärde eleverna har, resultaten på de nationella proven, hur hög andel av niondeklassarna som är behöriga till gymnasiet och betygsmedelvärden i sjätte klass. Man väger också in faktorer som andel behöriga lärare och lärare med pedagogisk examen.

Dessutom väger man in socioekonomiska faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildning och andelen nyinvandrade elever.

- Det finns naturligtvis skolor i Sverige som har högre faktiska resultat, men det är glädjande att vi sammantaget toppar listan, säger Sven-Erik Rhen, som dock poängterar att siffrorna kan variera mer på små skolor som har ett litet elevunderlag. Det räcker med att några få sticker ut för att resultatet ska bli högre eller lägre.

I år har SKL också utgått från elevernas svar på Skolenkäten som görs av Skolinspektionen vart annat år. Där får elever i årskurs fem och nio svara på frågor om trygghet, studiero samt om de får uppmuntran, stimulans och hjälp i skolarbetet.

Gunnel Eriksson, rektor för låg- och mellanstadiet i Bjurtjärns skola och lågstadiet på Kroppaskolan säger att det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom framgångarna.

- Det här är ju inte något som sker över en natt. Vi har jobbat länge för att skapa trygghet och trivsel för att ge en bra grund för lärarnde. Vi har också väldigt bra personal och låg personalomsättning vilket gör det enklare att jobba långsiktigt för att utveckla och förändra en verksamhet, säger hon.

Förra året låg Storfors kommun på plats 127 när man jämförde både kommunala och friskolor. I jämförelse med enbart kommunala skolor låg Storfors på plats 40 i landet. I år toppar Storfors listan oavsett hur man jämför.

Rektorn gläder sig allra mest åt att elevenkäten visar att eleverna känner sig trygga i skolan och tycker att de får bra hjälp.

- Jag vill verkligen ge en eloge till personalen. Vi har en otroligt stabil personalgrupp som är engagerad och välutbildad. Det är lätt att jobba långsiktigt med så låg personalomsättning, säger Sven-Erik Rhen.

Många lärare har pendlat i flera år för att få jobba på skolan, och det finns även en del elever från andra kommuner som väljer Storfors. Av skolans 439 elever bor 25 i andra kommuner.

- Drygt hälften av dem har velat gå kvar i skolan när familjen flyttat, men de övriga har aktivt valt oss för att man tycker att skolan är bra, säger Sven-Erik Rhen, som även fått tackat nej till en del ”utsocknes”.

- Om vi får frågan och har plats så hjälper vi naturligtvis till. Men vi kan ju inte ta emot så många elever utifrån att vi missgynnar våra egna elever. Det finns ju en gräns för hur stora klasser vi kan ha exempelvis, säger han.

Precis som vanligt kommer rektorn att samla skolans elever till ett Pepsi-party i slutet av terminen. I år firar man inte bara utebliven skadegörelse och en bra termin, man kommer också att fira förstaplatsen på SKLs ranking.

- Det kanske låter som en löjlig grej, men det har blivit en ritual att jag tackar för terminen och bjuder på Pepsi Max som vi alla öppnar på en given signal, skrattar han.

FAKTA: SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUN 2017

Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankar årligen alla grundskolor i Öppna jämförelser. 2017 toppar Storfors listan som Sveriges bästa skolkommun. I Storfors finns skolorna Vargbroskolan, Kropppskolan och Bjurtjärns skola. Årets Öppna jämförelser – Grundskola 2017 - släpptes 12 december 2017 och beskriver i första hand resultat från läsåret 2016/17. Se hela resultatet för Storfors via länken nedan.

Länk till statistiken för Storfors i SKLs databas Kolada Länk till annan webbplats.

Så här placerar sig de värmländska kommunerna i undersökningen där Sveriges 290 kommuner ingår (när man räknar med både friskolor och kommunala skolor).

1. Storfors
4. Filipstad
20. Eda
22. Torsby
93. Karlstad
102. Hammarö
154. Grums
157. Årjäng
160. Arvika
163. Säffle
186. Kil
198. Kristinehamn
216. Munkfors
219. Forshaga
256. Sunne
282. Hagfors

Rektor Sven-Erik Rhen under skolans Luciafirande i Storfors kyrka.

Rektor Sven-Erik Rhen.

Rektor Gunnel Eriksson.

Rektor Gunnel Eriksson.

Senast publicerad av Eva Wiklund