Logotype för Storfors kommun

Skolavslutningar med sång, dans och prisutdelningar

Årets skolavslutningar i Storfors sporthall och i Bjurtjärns kyrka bjöd på allt från kända sommarsånger, soloframträdanden, dans och allsång till utdelning av priser och diplom för särskilda insatser.

I Storfors sporthall avlöste avslutningarna varandra och när lågstadiet och mellanstadiet sjungit de kända sommarsångerna var det dags för högstadiets avslutning. Det var många som skulle uppmärksammas och tackas för insatser under det gångna läsåret. Elevrådets ordförande lämnade över till nästa års ordförande och de tio ”Vargarna” som haft i uppdrag att främja det goda kamratskapet samt sköta elevcaféet lämnade över sina vargjackor till kommande läsårs vargar.

Rektor Sven-Erik Rhén lovordade eleverna och personalen och poängterade att medias ofta nedvärderande bild av svensk skola inte alls stämmer för skolan i Storfors. Han hade vid läsårets start samtal med varje elev i årskurs nio för att fråga dem vilka mål de ville sätta upp för sig själv inför läsåret. Sammantaget har elevernas målsättningar överträffats mer än väl, så hela årskurs nio bjöds på en endagsresa till Göteborg. En elev, Cassandra Nilsson som ville och klarade att höja nästan samtliga betyg, tilldelades ett stipendium.

Storfors Egnahemsförening ville ta reda på vad dagens ungdomar tycker om att bo i Storfors, så de som ville lämnade in berättelser om det. Christoffer Svärd belönades av ordförande Eskil Bäckström för sin berättelse.

Underhållningsinslag var det i form av solosånger och teckenspråks-sång, men de som fick mest applåder var dansen som en grupp afghanska killar framförde.

Till sist var det dags för betygsutdelning och avsked mellan elever och personal.  

underhållning

Afghansk dans, teckenspråkssång och solosång var uppskattad underhållning.

I Bjurtjärn hölls skolavslutningen traditionsenligt i kyrkan. Klasser och grupper av elever avlöste varandra med sånger, danser och avtackningar – allt presenterat av två elever som var konferencierer.

Rektor Ann-Christin Sigmund berömde alla elever som är unika och går in för allt med liv och lust, som till exempel en batteriinsamling som fyllde skolan med batterier, en löptävling där sponsorer ställde upp så att man kunde skänka pengar till barncancerfonden och flera lyckade teateruppsättningar under läsåret.

Bjurtjärns sockenråd genom Örjan Alexandersson delade även detta år ut ett stipendium till en flicka och en pojke som under året har gjort bra saker för att ”stärka kamratskap och förhindra mobbning” som är grunden för stipendierna. I år var det Mikaela Valek och Adam Mård som fick pris och diplom.

Bjurtjärn avslutning

Senast publicerad av Kristina Elmström