Logotype för Storfors kommun

Öppen elevhälsa lägger grund för goda resultat i Storfors

Elevhälsoteamet består av specialpedagog Gabriella Hassel, skolsköterska Pernilla Günther, speciallärare Jonas Carlberg och skolkurator Malena Andersson.

Storfors skolor visar fina resultat i olika sammanhang. En faktor, som man kanske inte hör talas om så ofta, är det fyra personer starka elevhälsoteamet.

- Vi jobbar brett, sammansvetsat och är naturligtvis en del av helheten, säger skolsköterskan Pernilla Günther.

 Elevhälsoteamet jobbar på alla fyra skolorna, Kroppaskolan, Vargbroskolan, Bjurtjärns skola och Forsbroskolan och består av fyra personer med skiftande kompetenser. Öppenhet och tillgänglighet är ledord för elevhälsan, som är lätt att nå och som finns med i många sammanhang i skolorna.

Skolkurator Malena Andersson, speciallärare Jonas Carlberg, specialpedagog Gabriella Hassel jobbar tätt tillsammans med Pernilla Günther. Eleverna träffar givetvis var och en av specialisterna i olika sammanhang, men gruppen har också många gemensamma träffar för att hitta bra lösningar för eleverna eller kanske framför allt för grupper av elever.

- Vårt övergripande mål är att hjälpa barn och ungdomar att nå målen i skolan, att stötta dem så att de kan övervinna eventuella hinder. Det främjande och förebyggande uppdraget är centralt för oss inom elevhälsan, säger Pernilla.

Vad kan då ett hinder bestå av? Det kan vara ett neuropsykiatriskt hinder som ADHD eller autism men det kan också vara dyslexi, jobbiga förhållanden hemma, fysiska åkommor, problem med kamrater eller annat som gör att eleven inte orkar fokusera på studierna.

- En elev med en diagnos är egentligen inte en människa med ”särskilda” behov, utan en elev med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser eller anpassningar, säger Gabriella.

Hon menar att behovet att bli sedd, lyssnad på, få ingå i ett sammanhang, utvecklas som människa och lyckas efter sina förutsättningar finns hos alla barn oavsett diagnoser eller förutsättningar

Idag pratar man allt mer om psykisk ohälsa bland barn och unga, men Pernilla menar att det finns mycket att prata om innan man söker hjälp hos en specialist. Själv har hon runt tio elever om dagen som slinker in på expeditionen för att prata en stund eller bara ta en paus.

Ofta kan en fråga om en huvudvärkstablett leda till ett djupare samtal om varför eleven har ont i huvudet.

- Jag brukar prata om ”äta-sova-bajsa”. Om inte detta basala fungerar så mår man helt enkelt inte bra. Det är många elever som inte går på toaletten utan håller sig en hel dag och det är absolut inte bra för kroppen. Några elever väljer att gå på toa inne på min expedition för att kunna göra det i lugn och ro – då får jag sätta på musik på datorn så att de känner sig ostörda, skrattar Pernilla.

Att äta lagad mat regelbundet är också viktigt. Skolan erbjuder enkel frukost helt gratis, men för ett tag sedan plockade man bort oboy-pulvret och man begränsar också antalet sockerbitar som kan stoppas i tekoppen.

- Vi har bra och allsidig skolmat här och vi diskuterar strategier för att alla elever ska äta den istället för att fylla på med annan skräpmat, säger Pernilla, som också tycker att alla elever som bor i Storfors samhälle ska gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade av sina föräldrar.

När man gått igenom de basala faktorerna är nästa steg att hjälpa eleverna med anpassning i klassrummet. Det kan krävas struktur och lugn och ro för att kunna jobba optimalt, eller så behöver man ett inläst material.

- Alla våra elever har ett konto på inläsningstjänst vilket betyder att de kan lyssna på läromedlen istället för att läsa. De kan också lyssna hemma tillsammans med familjen och även på andra språk, berättar Jonas.

Alla fyra betonar också att man inte alls behöver ha en diagnos för att få rätt hjälp och anpassning i skolan. Det är alltid behovet som styr, oavsett om man har en diagnos eller inte.

- Det är nära till beslut i våra skolor och vi saknar revirtänkande. Både vi i elevhälsoteamet och skolans övriga personal jobbar tillsammans med eleven i fokus, säger Jonas.

Både kurator, skolsköterska och specialpedagog har kontor på Vargbroskolan. Har man inga besök så står dörrarna alltid öppna och en hel del elever väljer att slinka in en stund.

- Fortfarande kan det vara lite ”skämmigt” att gå in till kurator, men den stämpeln håller på att försvinna. Man behöver inte ha jättestora problem för att prata med mig, och det känner nog eleverna. Ibland behöver man bara bolla ett problem med en vuxen som har tid att lyssna och det har jag, säger Malena.

En stor uppgift för alla i teamet är att förmedla vad psykisk ohälsa och depression egentligen är. Den som inte sover bra, rör på sig eller äter rätt kommer att må sämre.

- Jag möter många unga som tror att de är deprimerade när de bara är ledsna och kanske har all anledning att vara ledsna. Det finns en bild av att man ska vara glad hela tiden, men ibland suger livet faktiskt och det är normalt. Men det får naturligtvis inte suga hela tiden, säger Malena, som tillsammans med sina kollegor gärna hjälper Storfors unga att få perspektiv och framför allt få någon som finns där för att bolla tankar med.

- Är dörren öppen så är eleverna alltid välkomna. Det gäller hos oss alla, säger hon

Senast publicerad av Eva Wiklund