Logotype för Storfors kommun

Grundsärskolan reser till Vimmerby tack vare Jerringfonden

I Astrid Lindgrens Värld finns miljöer från Astrids böcker och skådespelare som levandegör berättelserna.

I Astrid Lindgrens Värld finns miljöer från Astrids böcker och skådespelare som levandegör berättelserna.

Tack vare en ansökan till Jerringfonden kan grundsärskolebarnen nu resa till Astrid Lindgren Värld i Vimmerby.

Det hela började med en barnboksutställning under hösten 2015, där många av böckerna var skrivna av Astrid Lindgren.
- Vi ville avsluta projektet med en resa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, så vi tog kontakt med Eu-samordnare Kicki Karlsson som hjälpte oss med en ansökan, berättar läraren Lotta Bergqvist.
I ansökan beskrevs hur personalen vill öka elevernas motivation till att lära sig genom att flytta ut en del av undervisningen. Man vill väcka intresse för det som samhället har att erbjuda.
Eleverna på grundsär-skolan har olika funktions-nedsättningar och behöver mycket stöd och träning för att kunna klara det vardagliga sociala livet.
- Vi vill träna med våra elever i ”skarpt” läge, inte bara genom det läroböckerna har att lära ut. Vi vill konkretisera och koppla den teoretiska undervisningen med utomhuspedagogik för att ge eleverna möjlighet att uppleva och träna nya kunskaper i praktiken, säger Evadys Garcia.
Grundsärskolan fick 15 000 kronor till resan.

Föreningar och organisationer som är intresserade av att söka externa medel kan få råd och stöd av EU-samordnare Kicki Karlsson 0550-651 21.

Senast publicerad av Eva Wiklund