Logotype för Storfors kommun

Detta gäller för skolbarn i Storfors vid förkylningssymtom

Då man redan tidigt efter skolstart fått bekräftad covidsmitta bland kommunens grundskoleelever vill skolan påminna om skolornas allmänna policy för vad som gäller vid förkylningssymtom hos barn inom skolans verksamhet.

Barnet ska stanna hemma från skolan vid minsta symtom som inte har känd orsak (såsom allergi eller migrän).

Covid-test ska tas (även om man är vaccinerad). Om inte test tas måste barnet hållas hemma ifrån skolverksamheten i minst 7 dagar. De sista 48 timmarna måste dessutom ha varit symtomfria.

Vid negativt testsvar kan barnet återvända till skolan så fort symtomen försvunnit, eller efter 7 dygn med milda kvarvarande symtom.

Vid positivt test ska vårdnadshavare meddela skolan och följa de förhållningsregler som gäller för region Värmland. Barnet behöver dock stanna hemma minst 7 dygn efter symtomdebut. De 2 sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd, innan återgång till skola.

Symtom:

 • hosta
 • feber
 • svårt att andas
 • snuva
 • täppt näsa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder
 • förändrad smak och lukt
 • diarré

Observera att andra rekommendationer gäller för personer som varit närkontakt eller hushållskontakt till bekräftat smittad person.

Läs mer på Smittskydd Värmland, Folkhälsomyndigheten eller 1177.se:

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/covid-19-regelverk/ Länk till annan webbplats.

Se även denna information gällande bokning hur man skaffar e-lgitimation till barn över 13 år samt om covid-test för barn över 13 år. Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund