Logotype för Storfors kommun

Bättre miljö när förskolorna flyttar ihop

Tre kvinnor framför rött stort hus

Skolchef Annelie Izindre, rektor Maria Smeds och biträdande rektor Lena Duvander ser fram emot att förskolorna kan flytta ihop.

Från och med hösten 2023 får förskolorna Hagen och Lillåsen nyrenoverade och centrala lokaler på Hammargatan 10, strax intill förskolan Viken.

Detta beslutade nyligen en enig kommunstyrelse.

- Det här betyder att alla förskolor i centralorten läggs på samma ställe vilket ger stora fördelar personalmässigt. På köpet får vi en jättefin innemiljö och en fantastisk utemiljö, säger skolchef Annelie Izindre.

En samlokalisering av de tre förskolorna har diskuterats länge. Redan 2019 påtalades behovet av mer flexibla lokaler för att kunna möta ett ökat antal förskolebarn. Genom att förskolorna Hagen och Lillåsen nu flyttar till det röda trähuset på Hammargatan 10 hamnar de i direkt närhet av förskolan Viken.

- Det känns som att detta kan bli ett lyft för verksamheten och vi får samtidigt samordningsvinster vid öppning och stängning. Det blir också mindre sårbart vid sjukfrånvaro, säger Maria Smeds, rektor för Kroppaskolans rektorsområde.

Idag finns sammanlagt 112 barn på de olika förskolorna. Planen inför hösten 2023 är att de yngre barnen placeras i tre grupper á 20 barn i Vikens lokaler medan de äldre barnen placeras i två grupper á 25 barn på Hammargatan 10. Det blir alltså fem olika avdelningar.

- Vi kommer att få bättre miljö både utomhus och inomhus, en mera robust verksamhet men förskolan blir också mer kostnadseffektiv, säger Annelie Izindre, som menar att vikariebehovet blir lägre när man gör samordningsvinster.

- Vi har ju redan nu svårt att få tag på utbildad personal och den här samlokaliseringen innebär inte att vi behöver säga upp fast anställd personal. Däremot kan vi nyttja våra resurser bättre, säger hon.

Genom att enheterna ligger nära varandra blir det också lättare att samordna ledningen samt scheman och planering för pedagogerna. Lokalerna på Hammargatan 10 ägs av Stiftelsen Björkåsen och kommer under våren att renoveras och byggas om i samråd med förskolepersonalen.

- Personalens delaktighet i detta är av största vikt, säger Maria Smeds.

Med en samlokalisering av förskolan frigörs även lokaler på Kroppaskolan vilket gör att fritidshemmet får bättre och rymligare lokaler.

Senast publicerad av Eva Wiklund