Logotype för Storfors kommun

Gymnasieskola

Storfors kommun har ingen gymnasieverksamhet i egen regi. Gymnasieelever hänvisas till angränsande kommuner. Vid frågor gällande gymnasiebiljett, resebidrag, inackorderingstillägg eller hur ansökan för dessa går till hänvisas till skoladministratör Anne-Charlotte Buhre på Vargbroskolan.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Nilsson
0550-651 48

Skoladministratör
Anne-Charlotte Buhre
0550-651 13

KAA-ansvarig
Louise Fromholdt
0550-652 44

Skolchef
Annelie Izindre
0550-652 03

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Nilsson
0550-651 48

Skoladministratör
Anne-Charlotte Buhre
0550-651 13

KAA-ansvarig
Louise Fromholdt
0550-652 44

Skolchef
Annelie Izindre
0550-652 03

Besöksadress:
Vargbroskolan
Skolgatan 2, Storfors

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre