Fiber till företag

Storfors kommun har ett samverkansavtal med IP-Only för att bygga ut fiber till alla i hela kommunen. Detta gäller också företag och flerfamiljshus.

Beställa en fiberanslutning av IP-Only:
Du betalar en engångskostnad för fiberanslutningen och kan sedan fritt välja önskad tjänsteleverantör. Månadskostnaden blir då enbart för den tjänst du valt. Du har även möjligheten att byta tjänsteleverantör.

Priset för fiberinatalltionen påverkas av avståndet till IP-Onlys närmaste anslutningspunkt. Om fler företag i samma område är intresserade kan det påverka priset positivt.

Så här går det till att få en fiberanslutning från IP-Only:

IP-Only kommer att bygga ett helt nytt fibernät i Storfors kommun och i takt med att nätet byggs kommer företag att kunna ansluta sig. Leveranstiden påverkas av när nätbyggnationen nått till ditt område.

Du kan även beställa en fibertjänst från en tjänsteleleverantör, t.ex.
Telia, Tele2, Bahnhof. Betalningsmodellen kan se lite annorlunda ut - du betalar en högre månadskostnad där kostnaden för fiberinstallationen ingår. Du är också bunden till denna tjänsteleverantör.


Kontakt

IP-Only
Hanna Dahlström
070-255 14 47
hanna.dahlstrom@ip-only.se 

Telia
90 400

 

Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2017-01-04