Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Kristinehamns och Filipstads kommuner och IP-Only. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. Bidrag från Landsbygdsprogrammet som söks av IP-Only krävs för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (ca 420 kr/mån).

Just nu pågår arbete med att ta fram ett nytt avtal mellan kommunen och IP-Only för att säkerställa utbyggnad i hela kommunen. På IP-Only Värmlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information, frågor och svar mm.

I Storfors kommun finns sedan tidigare Bjurtjärns Fiber. De driver sitt projekt i egen regi och berörs inte av ovanstående projekt.


Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn

Jan Svärd

0590- 612 39

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-02-13