Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Kristinehamns och Filipstads kommuner och IP-Only. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. Bidrag från Landsbygdsprogrammet som söks av IP-Only krävs för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart.

Pareternas gemensamma mål är att hela området ska vara fibrerat under 2019-2021.

IP-Only Värmlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information.

I Storfors kommun finns sedan tidigare Bjurtjärns Fiber. De driver sitt projekt i egen regi och berörs inte av ovanstående projekt.

För mer information om Bjurtjärns Fiber, Se länk https://www.sbfiber.se/länk till annan webbplats


Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn

Jan Svärd

0590- 612 39

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-12-19