Logotype för Storfors kommun

Var med och bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel!

Du som bor i Storfors kan tjäna pengar genom att rensa lupiner, jättebalsaminer och parkslide som du hittar i Storfors. Detta genomförs med Crowdsorsa-mobilspelet där man tar videon och markerar på kartan de invasiva arterna som skall rensas.

Massbekämpning av invasiva arter pågår just nu då växterna blommar och är lätta att känna igen. Vem som helst kan vara med och det kräver endast Crowdsorsa-mobilspelet nedladdad i din mobiltelefon. Spelarna kan dessutom tjäna till och med 3 kronor per kvadratmeter som har rensats.

– För att delta i spelet ska man rensa lupiner, jättebalsaminer och parkslide som har antingen markerats på kartan eller hittats själv. Arean fotograferas före och efter rensandet och slutligen laddas videon upp för Crowdsorsa att granska. När videon har godkänts kan du be för belöningen från den virtuella plånboken till det egna bankkontot, säger Crowdsorsas VD Toni Paju.

Spelet beräknar automatiskt belöningen baserat på storleken av arean, tätheten och arten. Uppdraget pågår så länge som belöningsbudgeten räcker till och uppdragets framgång kan övervakas via applikationen. Då uppdraget håller på att ta slut kan bara gamla växtplatser rensas på nytt för att effektivt utrota arterna.

Denna sommar kommer man att rensa invasiva arter som hotar naturens biologiska mångfald i över 30 kommuner i Finland och Sverige med hjälp av Crowdsorsa. Belöningar för dem som deltar i spelet är totalt över en miljon kronor.

Vad är Crowdsorsa?

Crowdsorsa är ett finländskt startup-företag. Deras koncept har använts i Finland, Sverige, Estland och i Storbritannien.
Mobilspelet Crowdsorsa har utvecklats för att crowdsourca mikrouppgifter och datainsamling för medborgare.
Spelet har kartlagt till exempel gator, cykelvägar, brunnslock och parkbänkar i rekordfart.

Kontaktinformation:

Jukka Mäenpää
Samhällsbyggnadschef, Storfors kommun
0550-651 63
jukka.maenpaa@storfors.se

Toni Paju
Verkställande direktör, Crowdsorsa
050 322 6263
toni.paju@crowdsorsa.com

GÖR SÅ HÄR:

  1. Ladda gratis Crowdsorsa-mobilspelet till din mobiltelefon och skapa ett konto.
  2. Öppna Storfors bekämpningsuppdraget för invasiva arterna och bekanta dig noggrant med instruktionerna.
  3. DU ska hitta och eliminera lupiner, jättebalsaminer och parkslide.
  4. Ladda videon till Crowdsorsa för granskning.
  5. När videon har godkänts kan du be om en belöning till ditt bankkonto.

Om du behöver hjälp eller ytterligare information angående uppgiften kan du kontakta Crowdsorsa via applikationen.

Senast publicerad av Eva Wiklund