Logotype för Storfors kommun

Utsläpp av olja kan skada avloppsreningsverket

Driftchef Tommy Svärd är bekymrad över det oljeutsläpp från en fastighet som drabbat avloppsreningsverket.. Längst upp tv ses det biologiska reningssteget som just nu är avstängt. Till höger Patrik Jakobsson med den typ av oljeabsorbenter som används.

Ett utsläpp av någon typ av olja har skett i avloppsnätet i Storfors.

- Det luktar diesel i reningsverket och vi kan se oljeskimmer på ytan. Vi använder oljeabsorbenter och har pumpat ut flera kubik oljehaltigt vatten, berättar driftchef Tommy Svärd.

Det var under torsdagseftermiddagen som utsläppet upptäcktes och spårades till en fastighet. Enligt uppgift ska 15 liter eldningsolja ha läckt ut, men mängden är inte verifierad.

- Det absolut allvarligaste för oss är om vårt biologiska reningssteg slås ut av oljan. Det skulle innebära stora kostnader om vi måste totalsanera och byta ut alla komponenter, säger Tommy Svärd.

Det biologiska steget är en stor reservoar fylld av vecka skivor där de bakterier som bryter ner avfallet kan växa. Bakterierna kräver en speciell miljö för att fungera och skulle olja komma in i anläggningen kan hela processen slås ut. Avloppsvattnet strilas över skivorna.

Redan tidigt slogs det biologiska steget av och just nu passerar avloppsvattnet förbi detta steg i reningsprocessen. Händelsen är anmäld till och kommunicerad med miljö- och hälsa.

- Vi har mycket god kontroll på värden före och efter den biologiska reningen och när vi sätter igång den igen kommer vi att få svar på hur anläggningen klarat sig, säger han.

Under dagen har tekniska enheten pumpat ut nio kubikmeter oljeblandat vatten ur en pumpbrunn och skickat vattnet för oljeavskiljning. Man jobbar även med oljeabsorbenter för att fånga upp oljan.

- Hela händelsen är polisanmäld och vi jobbar nu för att begränsa skadeverkningarna, säger Tommy Svärd.

Det renade vattnet från avloppsreningsverket går ut i Storforsälven.

Senast publicerad av Eva Wiklund