Logotype för Storfors kommun

Två läckor på villatomter upptäckta

Under torsdagen hittade tekniska avdelningen två vattenläckor på villatomter i centrala Storfors.

Nu fortsätter detektivarbetet.

Storfors kommun har uppmanat alla fastighetsägare att se över rinnande toaletter, droppande kranar och även vattenmätare.

Samtidigt genomför tekniska avdelningen ett sökarbete för att hitta läckor på det kommunala vattennätet samt på ledningar från kommunens servisventiler till fastigheterna.

Det var genom att lyssna som Douglas Stjernberg och Patrik Jakobsson hittade ett par läckor inne på villatomter i centrala samhället

- Vi använder en särskild utrustning för att lyssna på ljudet vid ventilerna. Där kan vi få indikation på om det är läckage, förklarar Douglas Stjernberg.

Man granskar också flödet i avloppsledningarna genom att öppna brunnarna vid tomtgräns. Där kan man se flödet ovanifrån eftersom ledningarna är öppna upptill i brunnarna. Om det flödar i avloppsledningen trots att man inte spolar vatten i fastigheten finns det sannolikt en vattenläcka på den ingående vattenledningen. Vattnet samlas i marken och tar lättaste vägen ut – via avloppsledningen eller dagvattenledningen.

- Avloppsledningarna och dagvattenledningarna består ofta av 50 år gamla betongrör i en-meterslängder. Med tiden har det kanske blivit glapp i skarvarna när marken rör sig, eller när växtlighet letar sig in mot vattnet, säger Douglas, och förklarar därmed hur vattnet från en läckande ledning kan leta sig in i avloppsledningen.

- Det här är ju läckor som är svåra att upptäcka eftersom de inte syns på marken, säger han.

På sin egen tomt ansvarar fastighetsägaren för vatten- och avloppsledningar. Om det blir ett läckage där så är det också fastighetsägarens ansvar att laga ledningarna.

- Vi har under dagen uppmanat ett par villaägare att gräva upp och laga ledningen. Vi brukar tipsa om att ta in priser från flera olika entreprenörer för att få jobbet utfört så billigt som möjligt, säger Douglas Stjernberg.

Arbetet med att leta vattenläckor fortsätter i centrala Storfors.

Senast publicerad av Eva Wiklund