Logotype för Storfors kommun

Storfors och Karlskoga planerar gemensamt avfallsbolag

Från och med den 1 juni planerar Storfors och Karlskoga Kommuner att driva ett gemensamt avfallsbolag.

- Vi vill göra den här förändringen för att få en mer robust organisation, säger kommunalråd Hans Jildesten.

För kommuninvånarna kommer det inte att blir någon större skillnad i och med det gemensamma bolaget. Taxorna kommer att vara oförändrade under 2015, återvinningscentralen kommer även fortsättningsvis att finnas i Storfors och soporna kommer att hämtas på vanligt sätt. Under hösten är planen att införa sopsortering av matavfall, så som många andra kommuner redan gjort.

- Genom den här förändringen är vår ambition att utveckla avfallshanteringen för att uppnå miljömålen, utan att det blir dyrare för kunderna, säger Hans Jildesten.

Det utsorterade matavfallet kommer att användas för framställning av biogas.

Karlskoga Energi och Miljö ska, enligt planerna, sälja nio procent av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB till Storfors kommun. Berörda medarbetare från Storfors kommun kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget.

Frågan om ett gemensamt avfallsbolag kommer att tas upp i respektive kommuns kommunstyrelse under mars månad.

Senast publicerad av Eva Wiklund