Logotype för Storfors kommun

Sopbilen kan inte ta sig fram på vägar som inte grusats

Sopbilen har kanat av vägen i Lövsta, mellan Bjurbäcken och Alkvettern och väntar nu på bärgare. Sopbilen kommer härefter inte att åka in på de småvägar som inte är grusade. Alla fastighetsägare och vägsamfälligheter uppmanas att grusa sina vägar. Soporna kommer att hämtas med extraturer så snart väglaget tillåter.


Senast publicerad av Eva Wiklund