Logotype för Storfors kommun

Problem med nedskräpning i Kyrksten

Det har inkommit ett antal klagomål till kommunen om nedskräpning vid återvinningsstationen i Kyrksten. Problemet beror på att man ställer förpackningar utanför insamlingskärlen när dessa är fulla.

Det är Förpackningsinsamlingen, http://www.ftiab.se/ Länk till annan webbplats., som ansvarar för återvinningen av förpackningar på uppdrag av tillverkarna.

Storfors kommun diskuterar nu med FTI om tätare tömningar alternativt fler uppsamlingskärl för att hitta en lösning på problemet. Det är dock inte tillåtet att ställa förpackningar UTANFÖR kärlen när de är fulla - detta klassas som nedskräpning och är ett brott. Det innebär också att kommunens personal måste avsätta arbetstid för att städa området.

Om uppsamlingskärlen är fulla hänvisas man till andra uppsamlingsställen, exempelvis utanför ICA i Storfors eller direkt vid återvinningscentralen som har öppet måndag13-19, tisdag-torsdag 13-16 samt fredag 9-12.

Senast publicerad av Eva Wiklund