Logotype för Storfors kommun

Onormalt stor förbrukning av vatten – alla i Storfors bör se över kranar & toaletter!

Just nu ser Storfors kommun en rejält ökad förbrukning av vatten.

- Vi vill be alla kommuninnevånare se över droppande kranar och rinnande toaletter, säger driftchef Tommy Svärd.

En rinnande toalett betyder att 1100 liter vatten per dygn försvinner ut i avloppet till ingen nytta. På ett år handlar det om 400 kubikmeter till en kostnad av 14 000 kronor för fastighetsägaren.

- Det kan bli kännbart när vattenräkningen kommer ifall man inte är uppmärksam som fastghetsägare, säger Tommy Svärd.

Hur kan man då skydda sig mot vattenläckage? Här är några tips.

* Kontrollera vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning, så att inget läckage är synligt.

* Ha som rutin att kontrollera mätarställningen på din vattenmätare med jämna mellanrum. Jämför mätarställningen med din debiterade mätarställning på din faktura.

* Om läckan är före vattenmätaren registreras ingen ökning av förbrukningen. Rinner vattnet ut i marken är läckan dessutom svår att upptäcka. Gör det till en vana att inte endast titta på vattenmätaren utan att även lyssna på den. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren då alla kranar i huset är stängda kan du ha en läcka.


Idag kostar vatten och avlopp i Storfors kommun 28,67 kr per kubikmeter plus moms. Här är några exempel på hur mycket vatten som kan rinna ut i fastigheten om man inte är uppmärksam.

Läckans storlek;
Droppande kran: 40 liter/dygn eller 15 m³/år
Stråle motsvarande en sytråd (0,3 mm): 80 liter/dygn eller 30 m³/år
Stril motsvarande en sytråd (0.9 mm): 800 liter/dygn eller 300 m³/år
Toalett som rinner: 1100 liter/dygn eller 400 m³/år

Kontakt vid vattenläckage

Är vattenläckan på tomtmark ring Storfors kommun. 0550-651 00 under dagtid eller va-jouren på kvällar och helger; 070-491 42 98. Du får då hjälp att stänga av ledningen i gatan och kan sedan kontakta en VVS-firma om du inte själv klarar av reparationen.

Senast publicerad av Eva Wiklund