Logotype för Storfors kommun

Normala järnvärden i dricksvattnet i hela kommunen

Efter några dagar med höga och varierande järnvärden i kommunens dricksvatten så är vattnet nu tillbaka på värden långt under gränsvärdet.

Detta gäller hela kommunen, inklusive Lundsberg och Lungsund där de senaste proverna togs under lördagsförmiddagen.

Senast publicerad av Eva Wiklund