Normala järnvärden i dricksvattnet i hela kommunen

2020-08-15

Efter några dagar med höga och varierande järnvärden i kommunens dricksvatten så är vattnet nu tillbaka på värden långt under gränsvärdet.

Detta gäller hela kommunen, inklusive Lundsberg och Lungsund där de senaste proverna togs under lördagsförmiddagen.

Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-08-15