Logotype för Storfors kommun

Länsstyrelsen säger nej till vandrarhem på industriområdet

Nu säger även Länsstyrelsen nej till vandrarhem på norra industriområdet.

Företaget Alanyum AB ansökte om bygglov för ändrad användning av en fastighet på norra industriområdet i Storfors. Företaget ville ändra användningsområde för sin fastighet från kontorshotell till vandrarhem.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog företagets begäran då det saknades stöd i detaljplanen att använda fastigheten för annat ändamål än småindustri. Företaget överklagade till Länsstyrelsen som nu avslagit företagets begäran.

Länsstyrelsen skriver i sitt avslag att vandrarhemmet inte kan anses innefattas i begreppet industriverksamhet. Man anser inte heller att avvikelsen är liten.

Länsstyrelsen skriver att miljö- och byggnadsnämnden haft fog för att inte bevilja bygglov för ändrad användning.

Senast publicerad av Eva Wiklund