Logotype för Storfors kommun

Kalkning av sjöar i Värmland startar nu

Bild: Värmlands läns kalkningsförbund

Storfors kommun är en del av Kalkningsförbundet i Värmland. 8 juni startar kalkningen av sjöar inom vårt område.

Nu kommer kalkningen att dra igång för 2015. Starten är planerad till måndag 8 juni. Den kalkning som kommer att påbörjas är båtkalkning i sjöar med planerad mängd kalk över 100 ton. Orsaken till denna tidigare start är en dispensförfrågan från SMA Mineral. Detta då kalkningen i Örebro län avslutas dagarna innan. Önskemålet var då att slippa stå med båtarna i över 3 veckor innan det officiella datumet 1 juli.

Kontakter har tagits med Örebro län samt Dalarnas län. Efter diskussioner med Dalarnas län överenskoms att Kalkningsförbundet och Dalarnas län, i detta fall Malung-Sälens kommun samt Vansbro kommun, kommer att samordna startdatum och att spridning då får ske i sjöar med tontal överskridande 100 ton.

Bedömningen görs att i dessa sjöar är vattenomsättningen långvarig nog för att kalkeffekten inte skall påverkas över tid. Då vi numera endast har ytspridning inom Kalkningsförbundets område görs bedömningen, att i dessa större sjöar, fåglarnas häckning inte påverkas av båtkalkningen.

Precis som förra året kommer det att vara möjligt att följa kalkningen på Kalkningsförbundets hemsida www.kalkningsforbundet.se Länk till annan webbplats. samt på vår facebook-sida https://www.facebook.com/lakningsforbundet.se Länk till annan webbplats.

Där kommer uppgifter om vart och när kalkningen kommer att ske att läggas upp dagligen.

Om frågor finns så kan dessa framföras till mig, Bengt Epperlein, på 0703-186003 eller skickas på mail till kalkningsforbundet@torsby.se.


Senast publicerad av Kristina Elmström