Logotype för Storfors kommun

Fönster- och dörrfogar med PCB måste saneras

Miljöinspektörerna Terése Riddersand och Annika Jensen visar var man ska titta efter "mjukfogar".

Miljöinspektörerna Terése Riddersand och Annika Jensen visar var man ska titta efter "mjukfogar".

Finns det PCB i fönsterfogar eller dörrfogar?
Det måste fastighetsägare till flerfamiljsbostäder eller företagslokaler ta reda på senast i juni.

- I byggnader som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB-haltig fogmassa. Den är hormonstörande och kan påverka fortplantningsförmågan. Det kan också framkalla cancer, berättar miljöinspektör Terése Riddersand.
Ämnet gör så att fogar förblir mjuka i stort sett hur länge som helst, men om man har det i sin fastighet måste det saneras. Även isolerrutor kan innehålla ämnet.
Senast 30 juni 2016 ska sanering vara gjord av PCB-haltiga golv- och fogmassor. Man måste även anmäla avslutad sanering till Miljökontoret i Karlskoga.
- Man bör ta hjälp av en saneringsfirma, annars kan man göra på fel sätt så att ämnet kommer ut i naturen, säger Terése Riddersand.

Ytterligare information: Terése Riddersand 0686-619 02 eller Annika Jensen 0586-619 05

Senast publicerad av Eva Wiklund