Logotype för Storfors kommun

Energi- och klimatrådgivning för nysvenskar

Två personer undervisar en grupp vuxna människor.

Energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund håller föredrag för en grupp SFI-elever.

Med drygt 800 000 kronor i statligt bidrag driver nu energirådgivarna i Storfors kommun ett projekt som riktar sig till nysvenskar.

Syftet är att bidra till ökad tillit och kunskap om hållbarhetsfrågor, ökad integration och mer aktivt deltagande i att skapa ett mer hållbart samhälle.

Projektet innehåller:

  • Framtagning av dokument och presentationsmaterial som innehåller energi- och klimatinformation med både enkelt språk och tydliga illustrationer.
  • Översättning av framtaget material till engelska, arabiska och fler språk utifrån behov som sedan kan spridas till andra kommuner.

  • Träffar med redan fungerande nätverksmöten och undervisning i bl.a. energianvändning och energibesparing i hemmet, val av elavtalet, grundinformation i olika uppvärmningssystem, hållbara resor mm.

Projektet finansieras av Energimyndigheten under 2022 och genomförs i samverkan med kommunerna Filipstad, Kristinehamn, Karlstad och Hammarö.

I detta projekt jobbar energirådgivarna Tina Näslund och Hanan Othman.

Senast publicerad av Eva Wiklund