Logotype för Storfors kommun

Dricksvattnet i Kyrksten måste kokas

Under söndagen läckte sjövatten in i vattenreservoaren som försörjer Kyrksten med dricksvattnet.

Felet kunde åtgärdas relativt snabbt, men alla abonnenter uppmanas koka vattnet fram till dess att provsvaren kommer, vilket blir tidigast under torsdagen.

Att sjövatten kunde läcka in i dricksvattnet berodde på att en sjövattenledning brast.

Det finns två separata system i vattenverket; sjövatten och dricksvatten. Sjövattnet används bland annat för att vattna grönytor och spola isplanen, för att man inte ska behöva använda dricksvatten till detta.

Av någon anledning byggde man på 60-talet anläggningen så att sjövattenledningen passerade reservoaren, vilket inte har varit känt. Felet upptäcktes när vattennivån i reservoaren började stiga. Personalen inledde genast felsökning och upptäckte då den brustna ledningen som kunde stängas av.

Allt vatten i reservoaren byttes under söndagen ut och man har även tillsatt en viss mängd klor i vattnet, något som man normalt gör vid den här typen av händelser. Vattenverket är också byggt så att allt dricksvatten passerar en anläggning med ultraviolett ljus som dödar alla bakterier, innan det går ut till abonnenterna.

Men för att vara på den säkra sidan uppmanades de boende i Kyrksten under söndagen att koka sitt dricksvatten. Den rekommendationen kvarstår till dess att kommunen fått svar på de prover som lämnats in under måndagen. Provsvaren kommer tidigast under torsdagen.

Sjövattenledningen kommer nu att byggas om så att den inte längre kan komma i kontakt med dricksvattnet.

- Problemet ska aldrig kunna uppstå igen, säger driftchef Tommy Svärd.

För att eventuella bakerier inte skulle kunna finnas kvar i ledningarna har klorerades vattnet under söndagen. Detta är inte farligt, men vattnet luktar och smakar annorlunda. Lukt och smak kommer att normaliseras successivt eftersom kloreringen skedde vid ett tillfälle. En vattentank med dricksvatten finns också placerad utanför förskolan i Kyrksten.

Senast publicerad av Eva Wiklund