Logotype för Storfors kommun

Avloppsnätet undersöks i Storfors

Efter skyfallet under söndagen då flera fastigheter i Storfors drabbades av översvämmade källare, ska avloppsnätet nu ses över.

- Vi kommer att anlita en extern firma som kan se över avloppsnätet för att se om det finns felkopplingar, säger driftchef Tommy Svärd.

En orsak till översvämningar och vattenskador i fastigheter under skyfall är att vattnet tränger upp ur golvbrunnar i källare. Tidigare, ända fram till 1960-talet, lät man ofta regnvattnet från stuprännor gå direkt in i avloppssystemet. Idag låter man alltid regnvattnet ledas till ett separat dagvattensystem.

I äldre fastigheter riskerar man att stora mängder regnvatten trycks upp tillbaka via golvbrunnar när avloppssystemet bli överfullt.

I Storfors drabbades sammanlagt ett tiotal fastigheter på Strand och Gärdet av översvämmade källare.

Även i Kyrksten drabbades fastighetsägare inne i samhället och utanför. Däre berodde översvämningarna till stor del på att mindre vattendrag och bäckar svämmade över.

- Det vi ska göra framöver är att analysera och försöka se var vattnet tagit sig in i avloppssystemet, säger Tommy Svärd.

Senast publicerad av Eva Wiklund