Logotype för Storfors kommun

Ändrade öppettider för bygglovs kundtjänst i sommar

Så här i sommartider har även bygg- och miljökontoret mindre bemanning. Därför har kundtjänst för bygglov i Karlskoga och Storfors ändrade öppettider under veckorna 26-34.

Förändringar under vecka 26-34

Kundtjänsten för bygglov har telefontid kl 10-12. Under dessa veckor gör vi också paus för vår drop in för obokade besök. Detta för att vi ska kunna ägna oss mer åt handläggning av redan inkomande ärenden. Vill du ändå träffa någon av oss så är du välkommen att ringa och avtala ett besök.

Boka besök kan du göra både via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du på våra sidor om bygglov.

Ett tips till dig som är i startgroparna med ditt bygge är att ansöka och anmäla i god tid innan du planerar att påbörja ditt bygge. Och boka INTE in hantverkare innan ni fått beslut om bygglov och startbesked.

Har du några frågor, vänligen hör av dig till oss på Bygg- och miljökontoret.

Senast publicerad av Kristina Elmström